Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení č. 39/1955 Sb.Nařízení ministra dopravy o omezení odpovědnosti provozovatele námořní lodi

Částka 21/1955
Platnost od 30.08.1955
Účinnost od 30.08.1955
Zrušeno k 01.07.2000 (61/2000 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

39.

Nařízení ministra dopravy

ze dne 13. srpna 1955

o omezení odpovědnosti provozovatele námořní lodi

Ministr dopravy nařizuje v dohodě s ministrem financí podle § 59 odst. 1 zákona č. 61/1952 Sb., o námořní plavbě (dále jen "zákon"):


§ 1

(1) Provozovatel námořní lodi odpovídá za škody, které byly způsobeny zaviněním velitele lodi, ostatních členů lodní posádky, lodivoda nebo jiné osoby sloužící na lodi při plnění jejich povinností, zejména za škody vzniklé nesplněním smlouvy o přepravě nákladu v době mezi naložením a vyložením zboží [§ 58 odst. 1 písm. a) zákona] jen do částky, kterou tvoří cena lodi, přepravné, jízdné, náhrada příslušející této lodi ze společné havarie, jakož i jiné náhrady za škody způsobené na lodi po započetí cesty a ještě neopravené a náhrada za poskytnutí pomoci, nejvýše však do částky, která se rovná násobku částky 150 Kčs počtem rejstříkových tun hrubé prostornosti lodi za všechny škody vzniklé z jedné příhody.

(2) Na místo zaplacení ceny lodi může provozovatel přenechat loď věřitelům. Jde-li o loď, která je ve vlastnictví státu nebo socialistické právnické osoby, je k přenechání lodi věřitelům třeba souhlasu ministerstva dopravy.

§ 2

Provozovatel námořní lodi neodpovídá za škody vzniklé nesplněním smlouvy o přepravě nákladu, které byly zaviněny velitelem lodi, ostatními členy lodní posádky, lodivodem nebo jinými osobami sloužícími na lodi při vedení nebo správě lodi. Za zavinění při vedení nebo správě lodi se však nepokládá zavinění při příjmu, nakládce, rozmístění, úschově, vykládce a výdeji nákladu.


§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Široký v.r.

Pospíšil v.r.

Přesunout nahoru