Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení č. 37/1955 Sb.Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se stanoví výše zákonných úroků z prodlení

Částka 20/1955
Platnost od 13.08.1955
Účinnost od 13.08.1955
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

37.

Nařízení ministra spravedlnosti

ze dne 29. července 1955,

kterým se stanoví výše zákonných úroků z prodlení

Ministr spravedlnosti nařizuje v dohodě se zúčastněnými ministry podle §§ 255 a 569 občanského zákoníka č. 141/1950 Sb.:


§ 1

Ustanovení § 7 nařízení č. 157/1950 Sb., kterým se provádějí některá ustanovení občanského zákoníka, ve znění nařízení ministra spravedlnosti č. 17/1952 Sb., se doplňuje a zní:

"(1) Výše zákonných úroků z prodlení činí 2 1/2 procenta za rok. U pohledávek státu, hospodářských, rozpočtových a jiných organisací a zařízení socialistického sektoru činí výše zákonných úroků z prodlení 5 procent za rok.

(2) Ustanovení odstavce 1 neplatí pro smluvní právní poměry ve styku s cizinou."


§ 2

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Široký v. r.

Dr. Bartuška v. r.

Přesunout nahoru