Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 24/1955 Sb.Vládní nařízení, kterým se zakládají řády "Řád Rudého praporu práce", "Řád Rudé hvězdy práce" a vyznamenání "Za pracovní věrnost" a "Za pracovní obětavost"

Částka 12/1955
Platnost od 17.05.1955
Účinnost od 17.05.1955
Zrušeno k 15.10.1990 (404/1990 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

24.

Vládní nařízení

ze dne 4. května 1955,

kterým se zakládají řády "Řád Rudého praporu práce", "Řád Rudé hvězdy práce" a vyznamenání "Za pracovní věrnost" a "Za pracovní obětavost"

Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 zákona č. 247/1949 Sb., o vyznamenáních a čestných uznáních:


§ 1

Pro ocenění zásluh o budování socialismu v naší vlasti dlouholetou příkladnou prací v jednom povolání,

1. zakládají se řády:

a) "Řád Rudého praporu práce",

b) "Řád Rudé hvězdy práce";

2. zakládají se vyznamenání:

a) "Za pracovní věrnost",

b) "Za pracovní obětavost".

§ 2

Řád Rudého praporu práce se propůjčuje za mimořádné zásluhy získané celoživotním dílem, dlouholetou, houževnatou, obětavou a příkladnou prací na rozhodujících úsecích hospodářské, vědecké nebo kulturní výstavby socialismu, prodchnutou věrností k povolání.

§ 3

Řád Rudé hvězdy práce se propůjčuje za vynikající zásluhy získané dlouholetou, houževnatou, obětavou a příkladnou prací na rozhodujících úsecích hospodářské, vědecké nebo kulturní výstavby socialismu, prodchnutou věrností k povolání.

§ 4

Vyznamenání Za pracovní věrnost se propůjčuje za vynikající zásluhy, získané víceletou, houževnatou, obětavou a příkladnou prací na rozhodujících úsecích hospodářské, vědecké nebo kulturní výstavby socialismu, prodchnutou věrností k povolání.

§ 5

Vyznamenání Za pracovní obětavost se propůjčuje za zásluhy získané víceletou, obětavou a příkladnou prací na rozhodujících úsecích hospodářské, vědecké nebo kulturní výstavby socialismu, prodchnutou věrností k povolání.

§ 6

(1) Podmínky pro udělení řádů a vyznamenání, jejich popis a způsob jejich nošení upravují stanovy, které vyhlásí předseda vlády.

(2) Vláda stanoví ve kterých pracovních oborech budou řády a vyznamenání podle tohoto nařízení udělovány; stanoví též podrobnější podmínky pro jejich udělování v jednotlivých pracovních oborech.

§ 7

Věci řádů a vyznamenání podle tohoto nařízení spravuje předseda vlády.


§ 8

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je všichni členové vlády.


Široký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Poláček v. r.

gen. arm. Dr. Čepička v. r.

Štoll v. r.

Kopecký v. r.

Uher v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Beran v. r.

Dr. Škoda v. r.

Jonáš v. r.

Barák v. r.

Reitmajer v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Smida v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Dr. Bartuška v. r.

Plojhar v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Dr. Kahuda v. r.

David v. r.

Málek v. r.

Ďuriš v. r.

Maurer v. r.

Krajčír v. r.

Dr. Neuman v. r.

Krosnář v. r.

Nosek v. r.

Machačová v. r.

Pospíšil v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Ing. Púčik v. r.

Přesunout nahoru