Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. 21/1955 Sb.Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se zřizuje presidium nejvyššího soudu

Částka 11/1955
Platnost od 30.04.1955
Účinnost od 30.04.1955
Zrušeno k 06.07.1961 (62/1961 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

21.

Zákonné opatření

Předsednictva Národního shromáždění

ze dne 31. března 1955,

kterým se zřizuje presidium nejvyššího soudu

Předsednictvo Národního shromáždění republiky Československé usneslo se podle § 66 ústavy na tomto zákonném opatření:


§ 1

(1) Aby byl lépe organisován dozor nejvyššího soudu na rozhodovací činnost soudů ve věcech trestních i občanskoprávních, zřizuje se presidium nejvyššího soudu.

(2) Presidium nejvyššího soudu se skládá z předsedy nejvyššího soudu, jeho náměstků - předsedů trestního, občanskoprávního a vojenského kolegia a z dalšího soudce nejvyššího soudu, kterého ustanoví ministr spravedlnosti, a to jednak z členů trestního nebo vojenského kolegia pro jednání presidia ve věcech trestních, jednak z členů občanskoprávního kolegia pro jednání presidia ve věcech občanskoprávních.

§ 2

Presidium nejvyššího soudu

1. připravuje podklady pro jednání pléna nejvyššího soudu,

2. projednává otázky organisace dozoru nejvyššího soudu na rozhodovací činnost soudů,

3. rozhoduje o stížnostech pro porušení zákona podaných proti rozhodnutí senátu některého soudního kolegia nejvyššího soudu, ačli v jednotlivých případech nerozhodne předložit takovou stížnost plénu nejvyššího soudu.

§ 3

O zasedání presidia nejvyššího soudu platí obdobně ustanovení § 26 odst. 2 a § 27 zákona č. 66/1952 Sb., o organisaci soudů.


§ 4

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr spravedlnosti.


Zápotocký v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Poláček v. r.

gen. arm. Dr. Čepička v. r.

Štoll v. r.

Kopecký v. r.

Uher v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Beran v. r.

Dr. Škoda v. r.

Jonáš v. r.

Barák v. r.

Reitmajer v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Smida v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Dr. Bartuška v. r.

Plojhar v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Dr. Kahuda v. r.

David v. r.

Málek v. r.

Ďuriš v. r.

Maurer v. r.

Krajčír v. r.

Dr. Neuman v. r.

Krosnář v. r.

Nosek v. r.

Machačová v. r.

Pospíšil v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Ing. Púčik v. r.

Přesunout nahoru