Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 19/1955 Sb.Vyhláška ministra financí o vydání stříbrných desetikorun, pětadvacetikorun, padesátikorun a stokorun na pamět 10. výročí osvobození Československé republiky Sovětskou armádou

Částka 9/1955
Platnost od 26.04.1955
Účinnost od 26.04.1955
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

19.

Vyhláška ministra financí

ze dne 16. dubna 1955

o vydání stříbrných desetikorun, pětadvacetikorun, padesátikorun a stokorun na paměť 10. výročí osvobození Československé republiky Sovětskou armádou

Ministr financí vyhlašuje podle § 2 odst. 2 vládního nařízení č. 35/1954 Sb., o pamětních mincích:


§ 1

(1) Na paměť 10. výročí osvobození Československé republiky Sovětskou armádou se vydávají pamětní stříbrné desetikoruny, pětadvacetikoruny, padesátikoruny a stokoruny.

(2) Pamětní stříbrné desetikoruny a pětadvacetikoruny se razí ze směsi o 500 dílech stříbra, 400 dílech mědi, 50 dílech niklu a 50 dílech zinku, padesátikoruny a stokoruny ze směsi o 900 dílech stříbra a 100 dílech mědi. Hrubá váha desetikoruny je 12 g, pětadvacetikoruny 16 g, padesátikoruny 20 g a stokoruny 24 g. Při ražbě je dovolena úchylka nahoru i dolů v hrubé váze 10/1000 a v čistotě stříbra 5/1000. Průměr desetikoruny je 30 mm, pětadvacetikoruny 34 mm, padesátikoruny 37 mm a stokoruny 40 mm.

(3) Na líci pamětní stříbrné desetikoruny je státní znak republiky Československé, okolo něho nápis "REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ" a dělicí znaménko (tečka). Na rubu je klečící sovětský voják s děvčátkem na koleně, datum "9 5 ● 1945 1955", zkratky jména původcova "F. D" a hodnota mince 10.

(4) Na líci pamětní stříbrné pětadvacetikoruny je státní znak republiky Československé a pod ním nápis "REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ" ve dvou řádcích. Na rubu je sovětský voják tisknoucí ruku ženě z lidu s dítětem na ruce, datum "9. 5 1945 1955" ve třech řádcích, zkratky jména původcova "F. D" a hodnota mince 25.

(5) Na líci pamětní stříbrné padesátikoruny je státní znak republiky Československé, okolo něho nápis "REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ" a dělicí znaménko (pěticípá hvězdička). Na rubu je sovětský voják držící ve zdvižené pravici samopal, datum "1945 9 ● V ● 1955", květinka, jméno původcovo "A. Sopr" a hodnota mince 50.

(6) Na líci pamětní stříbrné stokoruny je státní znak republiky Československé umístěný v náznaku ozubeného kola, okolo něho nápis "REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ" a dělicí znaménko (lipový lístek). Na rubu jsou dva sovětští vojáci, z nichž jeden tiskne ruku barikádníkovi a druhý líbá přibíhajícího chlapečka, datum "1945 1955", zkratky jména původcova "J. B" a hodnota mince 100.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ďuriš v. r.

Přesunout nahoru