Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. 10/1955 Sb.Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se upravuje udělování hodnosti doktora věd některým vědeckým pracovníkům

Částka 5/1955
Platnost od 14.03.1955
Účinnost od 14.03.1955
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

10.

Zákonné opatření

Předsednictva národního shromáždění

ze dne 24. února 1955,

kterým se upravuje udělování hodnosti doktora věd některým vědeckým pracovníkům

Předsednictvo Národního shromáždění republiky Československé usneslo se podle § 66 ústavy na tomto zákonném opatření:


§ 1

(1) Vědeckým pracovníkům, kteří jsou známi vynikajícími vědeckými pracemi, objevy nebo vynálezy, může Státní komise pro vědecké hodnosti nejpozději do roka ode dne vyhlášení tohoto zákonného opatření na návrh rady vysoké školy, presidia Československé akademie věd, předsednictva Slovenské akademie věd nebo předsednictva Československé akademie zemědělských věd udělit zcela výjimečně vědeckou hodnost doktora věd, aniž byly splněny podmínky § 4 vládního nařízení č. 60/1953 Sb., o vědeckých hodnostech a o označení absolventů vysokých škol.

(2) Státní komise pro vědecké hodnosti si vyžádá před svým rozhodnutím odborný posudek Československé akademie věd nebo ministerstva školství, po případě ministerstva národní obrany.

§ 2

O vědních oborech, v nichž se uděluje vědecká hodnost doktora věd podle tohoto zákonného opatření, o jejím odnětí, o vrchním dozoru nad jejím udílením a o tom, v jakém znění se tato hodnost uvádí, platí ustanovení §§ 8, 13, 14 a 16 vl. nař. č. 60/1953 Sb.

§ 3

Podrobnosti k tomuto zákonnému opatření stanoví ministr školství v dohodě s presidentem Československé akademie věd a se zúčastněnými členy vlády.


§ 4

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr školství v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Zápotocký v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dr . Dolanský v. r.

Poláček v. r.

gen. arm. Dr. Čepička v. r.

Štoll v. r.

Kopecký v. r.

Uher v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Beran v. r.

Dr. Škoda v. r.

Jonaš v. r.

Barák v. r.

Reitmajer v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Smida v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Dr. Bartuška v. r.

Plojhar v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Dr. Kahuda v. r.

David v. r.

Málek v. r.

Ďuriš v. r.

Maurer v. r.

Krajčír v. r.

Dr. Neuman v. r.

Krosnář v. r.

Nosek v. r.

Machačová v. r.

Pospíšil v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Ing. Púčik v. r.

Přesunout nahoru