Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 9/1954 Sb.Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje ustanovení §7 odst. 2 zákona č. 64/1950 Sb., o sociálním zabezpečení osob povolaných k službě v branné moci a jejich rodinných příslušníků

Částka 4/1954
Platnost od 17.02.1954
Účinnost od 17.02.1954
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

9.

Vládní nařízení

ze dne 3. února 1954,

kterým se mění a doplňuje ustanovení § odst. 2 zákona č. 64/1950 Sb., o sociálním zabezpečení osob povolaných k službě v branné moci a jejich rodinných příslušníků

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 14 odst. 1 zákona č. 2/1954 Sb., o státním plánu rozvoje národního hospodářství republiky Československé na rok 1954:


Čl. I

Zákon č. 64/1950 Sb., o sociálním zabezpečení osob povolaných k službě v branné moci a jejich rodinných příslušníků se mění a doplňuje takto:

Ustanovení § 7 odst. 2 zní:

"Vykonává-li zaměstnanec uvedený v odstavci 1 prvá věta službu v branné moci vyjma službu základní nebo náhradní, přísluší mu vedle nároku podle odstavce 1 po dobu vykonávání služby, pokud přesahuje dva týdny, nejdéle však po dobu dalších čtyř týdnů, od zaměstnavatele mzda, snížená o částku, která bude stanovena podle odstavce 3. Nárok na tuto sníženou mzdu vzniká jen tehdy, má-li zaměstnanec rodinné příslušníky, jejichž zaopatření na něm podstatně závisí a o něž není v té době postaráno jinak. Vykonává-li však zaměstnanec po skončení jednoho druhu služby bezprostředně tentýž nebo jiný druh služby v branné moci, nevzniká mu z důvodů navazující služby nárok na mzdu podle odstavce 1 ani nárok na mzdu sníženou a navazující služba se považuje s hlediska mzdových nároků jako pokračování předcházející služby."


Čl. II

Opatření učiněná k provedení tohoto nařízení před jeho účinností považují se za učiněná podle něho.

Čl. III

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je ministři vnitra, financí, spravedlnosti a národní obrany v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Zápotocký v. r.

Široký v. r.

gen. arm. Dr. Čepička v. r.

Barák v. r.

Ďuriš v. r.

Dr. Škoda v. r.

Přesunout nahoru