Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 8/1954 Sb.Vládní nařízení, kterým se mění a doplňují předpisy o projektové a rozpočtové dokumentaci investic

Částka 4/1954
Platnost od 17.02.1954
Účinnost od 17.02.1954
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

8.

Vládní nařízení

ze dne 3. února 1954,

kterým se mění a doplňují předpisy o projektové a rozpočtové dokumentaci investic

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 14 odst. 1 zákona č. 2/1954 Sb., o státním plánu rozvoje národního hospodářství republiky Československé na rok 1954:


Čl. I

Vládní nařízení č. 28/1952 Sb., o projektové a rozpočtové dokumentaci investic, se mění a doplňuje takto:

1. V § 10 odstavec 3 se jako písmeno h) vkládá ustanovení, které zní:

"h) vydávat v součinnosti se zúčastněnými ústředními úřady podrobné předpisy v oboru projektové a rozpočtové dokumentace investic, včetně předpisů o hospodářských smlouvách v tomto oboru a o právních následcích jejich nesplnění,".

Dosavadní označení písm. h) se mění na ch).

2. Do části páté se vkládá jako nové ustanovení § 11, který zní:

"§ 11

Osobám, které odpovídají za úplné, kvalitní a včasné provedení projektové a rozpočtové dokumentace investic, jsou příslušné ústřední úřady oprávněny ukládat při porušení jejich povinnosti v tomto oboru, pokud nejde o trestný čin či přestupek, peněžité pokuty do výše 2.000 Kčs, a to bez újmy kárného (disciplinárního) řízení. Pokuty lze uhrazovat administrativními srážkami ze mzdy; mohou být též vymáhány soudní exekucí. Podrobnosti upraví vládní výbor pro výstavbu vyhláškou v Úředním listě."

Dosavadní označení §§ 11 a 12 se mění na §§ 12 a 13.


Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je všichni členové vlády.


Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Málek v. r.

gen. arm. Dr. Čepička v. r.

Maurer v. r.

Kopecký v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Uher v. r.

Dr. Neuman v. r.

Barák v. r.

Nosek v. r.

Beran v. r.

Plojhar v. r.

David v. r.

Poláček v. r.

Dvořák v. r.

Pospíšil v. r.

Ďuriš v. r.

Ing. Púčik v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Reitmajer v. r.

Jonáš v. r.

Smida v. r.

Krajčír v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Krosnář v. r.

Dr. Škoda v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Štoll v. r.

Přesunout nahoru