Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 7/1954 Sb.Vládní nařízení o oběhu zákonných peněz

Částka 4/1954
Platnost od 17.02.1954
Účinnost od 17.02.1954
Zrušeno k 01.01.1990 (130/1989 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

7.

Vládní nařízení

ze dne 26. ledna 1954

o oběhu zákonných peněz

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 9 písm. a) zákona č. 41/1953 Sb., o peněžní reformě:


§ 1

(1) Pokladny hospodářských, rozpočtových a ostatních organisací a zařízení jsou povinny přijímat jako zákonné peníze bankovky, státovky a mince bez obmezení.

(2) Fysické osoby jsou povinny přijímat jako zákonné peníze bankovky bez obmezení, státovky až do 100 kusů téže hodnoty a mince až do 20 kusů téže hodnoty.

(3) Povinnost přijímat peníze podle odstavců 1 a 2 se vztahuje jen na peníze oběhem neopotřebované a nepoškozené.

§ 2

Výměnu peněz určitých hodnot za peníze jiných hodnot provádí Státní banka československá podle hospodářské potřeby, státní spořitelny a poštovní úřady podle stavu svých hotovostí.

§ 3

(1) Peníze oběhem opotřebované přijímá Státní banka československá, je-li jimi placeno, nebo je vyměňuje za peníze neopotřebované téže nebo jiné hodnoty.

(2) Státní spořitelny a poštovní úřady přijímají peníze oběhem opotřebované, je-li jimi placeno, ale nedávají je dále do oběhu.

§ 4

(1) Za neúmyslně poškozené bankovky, státovky a mince poskytuje Státní banka československá náhradu podle směrnic schválených ministrem financí a uveřejněných v Úředním listě.

(2) Za bankovky, státovky a mince úmyslně poškozené se náhrada neposkytuje; ministr financí může povolit pro organizace socialistického sektoru výjimku.

§ 5

Peníze padělané, pozměněné nebo zlehčené odeberou pokladny organisací nebo zařízení uvedených v § 1 odst. 1, jimž byly peníze předloženy, na stvrzenku bez náhrady a zašlou je Státní bance československé se sdělením, kdo a za jakých okolností je předložil.

§ 6

O tom, jde-li o opotřebování peněz oběhem nebo o jejich poškození, padělání, pozměnění nebo zlehčení, rozhoduje pro účely tohoto nařízení Státní banka československá, která si v pochybnosti vyžádá posudek Státní tiskárny cenin, jde-li o bankovky a státovky, a Státní mincovny, jde-li o mince.


§ 7

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr financí.


Široký v . r.

Ďuriš v. r.

Přesunout nahoru