Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení č. 64/1954 Sb.Nařízení ministrů financí a zemědělství, kterým se mění a doplňuje nařízení o finanční pomoci jednotným zemědělským družstvům a soukromě hospodařícím rolníkům

Částka 39/1954
Platnost od 30.12.1954
Účinnost od 30.12.1954
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

64.

Nařízení

Ministrů financí a zemědělství

ze dne 23. prosince 1954,

kterým se mění a doplňuje nařízení o finanční pomoci jednotným zemědělským družstvům a soukromě hospodařícím rolníkům.

Ministři financí a zemědělství stanoví podle § 13 odst. 3 zákona č. 2/1954 Sb., o státním plánu rozvoje národního hospodářství republiky Československé na rok 1954:


Čl. I.

Nařízení ministrů financí a zemědělství č. 86/1953 Sb., o finanční pomoci jednotným zemědělským družstvům a soukromě hospodařícím rolníkům, se mění a doplňuje takto:

V § 3 se nahrazuje odstavec 3 novými odstavci 3 a 4, které zní:

"(3) Pracovníkům, kteří přejdou do zemědělství z průmyslu neb jiných odvětví a stanou se členy jednotných zemědělských družstev, mohou státní spořitelny na doporučení výkonných orgánů místních národních výborů poskytnout úvěr na stavební úpravu vlastních obytných a hospodářských budov a zařízení na dobu 3 až 15 let při úrokové sazbě 2 %. Úvěr se poskytne nejvýše do částky, kterou bude člen jednotného zemědělského družstva během této doby s to ze svých příjmů uhradit.

(4) Úvěry podle odstavců 1 až 3 poskytují státní spořitelny podle směrnic ministerstva financí."


Čl. II.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Dr. Dolanský v. r.

Ďuriš v. r.

Smida v. r.

Přesunout nahoru