Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 62/1954 Sb.Zákon o náhradách poslanců Národního shromáždění

Částka 39/1954
Platnost od 30.12.1954
Účinnost od 01.12.1954
Zrušeno k 01.07.1960 (111/1960 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

62.

Zákon

ze dne 14. prosince 1954

o náhradách poslanců Národního shromáždění

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

(1) Poslancům Národního shromáždění náleží za výdaje souvisící s výkonem poslaneckého mandátu náhrada 1200 Kčs měsíčně. Je-li poslanec Národního shromáždění současně poslancem Slovenské národní rady, obdrží pouze jedinou náhradu.

(2) Předsedovi Národního shromáždění náleží funkční plat 5000 Kčs, místopředsedům 3300 Kčs měsíčně. Funkční plat zahrnuje i náhradu podle odstavce 1.

§ 2

(1) Za účast na schůzích Národního shromáždění nebo jeho orgánů a za dobu potřebnou k cestám na schůze a zpět náleží poslancům denní dieta 100 Kčs.

(2) Poslanci, kteří jsou zaměstnanci, obdrží za dny uvedené v odstavci 1 od svého zaměstnavatele náhradu ve výši průměrného výdělku, vypočteného za poslední tři měsíce. Poslancům, kteří nejsou v pracovním poměru (jako členům jednotných zemědělských družstev, soukromě hospodařícím rolníkům), poskytne přiměřenou náhradu ušlého výdělku za tyto dny stát.

(3) Poslanci mohou bezplatně užívat hromadných dopravních prostředků a pro cesty na schůze Národního shromáždění nebo jeho orgánů a zpět též letadel.


§ 3

Dekret č. 106/1945 Sb., o platech členů Prozatímního Národního shromáždění, a zákon č. 246/1948 Sb., o náhradě poslanců Národního shromáždění, se zrušují.


§ 4

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1954; provedou jej všichni členové vlády.


Zápotocký v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Poláček v. r.

gen. arm. Dr. Čepička v. r.

Štoll v. r.

Kopecký v. r.

Uher v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Beran v. r.

Dr. Škoda v. r.

Jonáš v. r.

Barák v. r.

Reitmajer v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Smida v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Dr. Bartuška v. r.

Plojhar v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Dr. Kahuda v. r.

David v. r.

Málek v. r.

Ďuriš v. r.

Maurer v. r.

Krajčír v. r.

Dr. Neuman v. r.

Krosnář v. r.

Nosek v. r.

Machačová v. r.

Pospíšil v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Ing. Púčik v. r.

Přesunout nahoru