Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 6/1954 Sb.Vyhláška ministra zahraničního obchodu o předběžném provádění některých ustanovení přílohy A. listiny X-Československo, připojené k protokolu o podmínkách přístupu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu sjednanému dne 10. října 1949

Částka 3/1954
Platnost od 04.02.1954
Účinnost od 16.12.1953
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

6.

Vyhláška

Ministra zahraničního obchodu

ze dne 5. ledna 1954

o předběžném provádění některých ustanovení přílohy A, listiny X-Československo, připojené k protokolu o podmínkách přístupu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu sjednanému dne 10. října 1949.

Ministr zahraničního obchodu vyhlašuje v dohodě s ministrem zahraničních věcí podle vládní vyhlášky č. 292/1949 Sb., o předběžném provádění některých mezinárodních úmluv souvisících s Všeobecnou dohodou o clech a obchodu:


Dnem 16. prosince 1953 nabyla prozatímní účinnosti ustanovení přílohy A, listiny X-Československo, připojené ke shora uvedenému protokolu o podmínkách přístupu, která se týkají těchto položek československého celního sazebníku:

ex 103 b) lněný olej; ex 132 b) masové výtažky; ex 630 I. d) 1 α) folikulární hormony krystalované, upravené pro drobný prodej; ex 630 I. d) 1 β) jiné folikulární hormony krystalované,

a to pro zboží pocházející ze všech států, jež požívají při dovozu do československého celního území nejvyšších výhod v oboru celních sazeb.


K těmto státům přistupuje od 16. prosince 1953 Uruguay.


Dvořák v. r.

Přesunout nahoru