Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 54/1954 Sb.Vládní nařízení o zvláštním příspěvku k důchodům z důchodového zabezpečení v roce 1954

Částka 35/1954
Platnost od 11.12.1954
Účinnost od 01.12.1954
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

54.

Vládní nařízení

ze dne 2. prosince 1954

o zvláštním příspěvku k důchodům z důchodového zabezpečení v roce 1954

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 6 odst. 3 zákona č. 102/1951 Sb., o přebudování národního pojištění:


§ 1

(1) K důchodům z důchodového zabezpečení, na něž poživatelé mají nárok v prosinci 1954, se poskytne zvláštní příspěvek, jestliže důchod nebo úhrn důchodů poživatele nepřevyšuje částku 300 Kčs měsíčně. Sejde-li se v jedné osobě několik důchodů, k nimž by náležel zvláštní příspěvek, vyplatí se příspěvek jen jeden; jsou-li různé výše, ten z nich, který je vyšší.

(2) Důchodem se rozumí částka důchodu bez výchovného, příplatku na děti, příplatku ošetřovacího nebo slepeckého a bez zvýšení pro bezmocnost, avšak spolu s případným zvýšením z důchodového připojištění prováděného Státním úřadem důchodového zabezpečení.

(3) Zvláštní příspěvek k důchodům činí:

a) k vdovským důchodům (důchodům družek), k sirotčím důchodům, k sociálnímu důchodu sirotků, k důchodům rodičů a jiných pozůstalých 60 Kčs

b) k ostatním důchodům 100 Kčs.

§ 2

Zvláštní příspěvky nenáleží:

a) k důchodu manželky;

b) k důchodu úrazovému, není-li úrazem snížena výdělečná schopnost alespoň o 50 %;

c) k invalidnímu důchodu podle zákona č. 164/1946 Sb., o péči o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce, není-li snížena výdělečná schopnost alespoň o 45 %;

d) k důchodům vypláceným do ciziny;

e) důchodcům výdělečně činným v době od 1. září 1954.

§ 3

Zvláštní příspěvky neprávem přijaté může jejich plátce odečíst od jiných dávek, na něž má příjemce vůči němu nárok.

§ 4

Ustanovení tohoto nařízení se použije obdobně na dary a platy poskytované podle volné úvahy z prostředků důchodového zabezpečení.


§ 5

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1954; provede je předseda státní komise důchodového zabezpečení.


Dr. Dolanský v. r.

Přesunout nahoru