Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení č. 48/1954 Sb.Nařízení ministra financí, kterým se stanoví arbitrážní poplatky za řízení před orgány družstevní arbitráže

Částka 30/1954
Platnost od 10.11.1954
Účinnost od 23.10.1954
Zrušeno k 01.01.1959 (78/1958 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

48.

Nařízení ministra financí

ze dne 23. října 1954,

kterým se stanoví arbitrážní poplatky za řízení před orgány družstevní arbitráže

Ministr financí nařizuje podle § 24 a § 29 odst. 2 vládního nařízení č. 47/1953 Sb., o státní arbitráži, ve znění vládního nařízení č. 45/1954 Sb.:


§ 1

(1) Za řízení před orgány družstevní arbitráže a za přezkoumání rozhodnutí platí se stejné arbitrážní poplatky (dále jen "poplatky") jako za řízení před orgány resortní arbitráže a za přezkoumání jejich rozhodnutí; i jinak platí o těchto poplatcích obdobně ustanovení o poplatcích za řízení a přezkoumání rozhodnutí resortní arbitráže uvedená v nařízení ministra financí č. 63/1953 Sb., kterým se stanoví arbitrážní poplatky.

(2) Poplatky jsou rozpočtovým příjmem Ústředního svazu družstev (slovenského svazu družstev), při němž je zřízen orgán (oblastní orgán) družstevní arbitráže, před kterým se vede řízení.


§ 2

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 23. října 1954.


Široký v. r.

Ďuriš v. r.

Přesunout nahoru