Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 41/1954 Sb.Vládní nařízení o občanské kontrole provozoven

Částka 26/1954
Platnost od 14.10.1954
Účinnost od 14.10.1954
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

41.

Vládní nařízení

ze dne 3. srpna 1954

o občanské kontrole provozoven

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 14 odst. 1 zákona č. 2/1954 Sb., o státním plánu rozvoje národního hospodářství republiky Československé na rok 1954:


Čl. I

(1) Působnost občanských kontrolorů zvolených nebo ustanovených podle vládního nařízení č. 21/1953 Sb., o občanské kontrole obchodu, vztahuje se také:

a) na provozovny v soustavě ministerstva místního hospodářství,

b) na provozovny výrobních družstev a

c) na provozovny soukromých živnostníků, pokud poskytují služby obyvatelstvu, jako jsou prádelny, žehlírny, čistírny, barvírny, opravny obuvi, prádla a šatstva, zakázková krejčovství, očistné lázně, holičství, fotografické ateliéry a pod.

(2) Při kontrole provozoven podle odstavce 1 kontrolují občanští kontroloři zejména:

a) zda provozovna je náležitě vybavena a zevně označena a zda je dbáno na vnější upravenost provozovny a výkladních skříní,

b) zda jsou na viditelném a přístupném místě vystaveny ceníky a kniha přání a stížností a zda jsou náležitě vyřizovány připomínky pracujících k činnosti provozovny,

c) zda prováděné výkony a poskytované služby odpovídají svou jakostí stanoveným normám nebo dohodě se zákazníkem,

d) zda je dbáno na dodržování čistoty a hygieny,

e) zda jsou dodržovány cenové předpisy a dodací lhůty,

f) zda jsou vedeny předepsané pracovní výkazy a výkazy o spotřebě materiálu pro jednotlivé zakázky,

g) zda zaměstnanci provozovny vystupují vůči zákazníkům s ochotou,

h) zda je dodržována doba určená pro styk se zákazníky a zda tato doba vyhovuje potřebám pracujících.

(3) Směrnice o organisování školení a instruktáže, pokud jde o provádění kontroly provozoven podle odstavců 1 a 2, vydají ministerstvo místního hospodářství a Ústřední svaz výrobních družstev v dohodě s Ústřední radou odborů.


Čl. II

Ustanovení § 3 odst. 5 věty prvé vládního nařízení č. 21/1953 Sb. se mění a zní:

"Funkční období občanských kontrolorů je jeden rok."


Čl. III

Podrobné předpisy k provedení tohoto nařízení vydají ministerstva místního hospodářství a vnitřního obchodu a Ústřední svaz výrobních družstev v dohodě s Ústřední radou odborů a se zúčastněnými ústředními úřady a orgány.

Čl. IV

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je ministři místního hospodářství a vnitřního obchodu v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Zápotocký v. r.

gen. arm. Dr. Čepička v. r.

Krajčír v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Přesunout nahoru