Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 20/1954 Sb.Vládní nařízení o organisaci státní báňské správy

Částka 11/1954
Platnost od 14.05.1954
Účinnost od 01.04.1954
Zrušeno k 20.12.1991 (542/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

20.

Vládní nařízení

ze dne 6. dubna 1954

o organisaci státní báňské správy

Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organisaci veřejné správy:


§ 1 – § 6zrušeno

§ 6a

Kromě úkolů, stanovených v zákoně č. 41/1957 Sb. (horní zákon) a v jiných předpisech přísluší Ústřednímu báňskému úřadu:

a) vydávat ve spolupráci a v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a v dohodě s Ústřední radou odborů obecné předpisy o výbušinách, vyjímaje předpisy pro výrobu a zpracování výbušin, které vydávají příslušné ústřední orgány, řídící jejich výrobu;

b) zajišťovat koordinaci podrobnějších bezpečnostně technických předpisů o používání výbušin, které v rámci obecných předpisů o výbušinách vydávají jednotlivé ústřední orgány v oboru své působnosti;


§ 7zrušeno


§ 8

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1954; provedou je všichni členové vlády.


Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Málek v. r.

gen. arm. Dr. Čepička v. r.

Maurer v. r.

Kopecký v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Uher v. r.

Dr. Neuman v. r.

Barák v. r.

Nosek v. r.

Beran v. r.

Plojhar v. r.

David v. r.

Poláček v. r.

Dvořák v. r.

Pospíšil v. r.

Ďuriš v. r.

Ing. Púčik v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Reitmajer v. r.

Jonáš v. r.

Smida v. r.

Krajčír v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Krosnář v. r.

Dr. Škoda v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Štoll v. r.

Přesunout nahoru