Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 10/1954 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o doplňku k Dohodě uzavřené mezi vládou republiky Československé a vládou Svazu sovětských socialistických republik o karanténě a ochraně zemědělských rostlin před škůdci a chorobami ze dne 28. listopadu 1947, sjednaném výměnou not v Praze dne 16. června 1953

Částka 4/1954
Platnost od 17.02.1954
Účinnost od 28.07.1953
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

10.

Vyhláška

Ministra zahraničních věcí

ze dne 18. ledna 1954

o doplňku k Dohodě uzavřené mezi vládou republiky Československé a vládou Svazu sovětských socialistických republik o karanténě a ochraně zemědělských rostlin před škůdci a chorobami ze dne 28. listopadu 1947, sjednaném výměnou not v Praze dne 16. června 1953


Dne 16. června 1953 byl v Praze sjednán výměnou not doplněk k Dohodě uzavřené mezi vládou Československé republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o karanténě a ochraně zemědělských rostlin před škůdci a chorobami, publikované vyhláškou ministra zahraničních věcí ve Sbírce zákonů pod č. 264/1948 Sb.

Podle tohoto doplňku souhlasily obě smluvní Strany se zařazením do seznamu škůdců zemědělských rostlin, uvedeného v článku 2 citované Dohody, nového zemědělského škůdce - přástevníka amerického a s rozšířením všech nařízení citované Dohody na tohoto škůdce.


Uvedený doplněk byl schválen vládním usnesením ze dne 28. července 1953.


David v. r.

Přesunout nahoru