Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 98/1953 Sb.Vládní nařízení o změnách v organisaci vysokých škol

Částka 57/1953
Platnost od 28.12.1953
Účinnost od 01.09.1953
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

98.

Vládní nařízení

ze dne 27. listopadu 1953

o změnách v organisaci vysokých škol.

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 3 a § 7 odst. 3 zákona č. 58/1950 Sb., o vysokých školách, a podle § 16 odst. 4 zákona č. 31/1953 Sb., o školské soustavě a vzdělávání učitelů (školský zákon):


§ 1

(1) Zřizuje se vysoká škola strojní v Liberci.

(2) V čele této vysoké školy je rektor a rada vysoké školy.

§ 2

Na Českém vysokém učení technickém v Praze se zřizuje fakulta slaboproudé elektrotechniky se sídlem v Poděbradech.

§ 3

Na vysoké škole báňské v Ostravě se zřizuje fakulta geologická.

§ 4

Ze zeměměřického oddělení fakulty inženýrského stavitelství Českého vysokého učení technického v Praze se zřizuje fakulta zeměměřická.

§ 5

Na vysoké škole železniční v Praze se zřizuje fakulta vojenská.

§ 6

V čele vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni je rektor a rada vysoké školy. Děkanský úřad (děkanát) této vysoké školy se přeměňuje na rektorský úřad (rektorát).

§ 7

(1) Název vysoké školy chemické v Praze se mění a zní: "vysoká škola chemicko-technologická v Praze".

(2) Název vysoké školy chemické v Pardubicích se mění a zní: "vysoká škola chemicko-technologická v Pardubicích". V čele této vysoké školy je rektor a rada vysoké školy. Její děkanský úřad (děkanát) se přeměňuje na rektorský úřad (rektorát).

§ 8

(1) Z lékařské fakulty Karlovy university v Praze se zřizují fakulta všeobecného lékařství, fakulta dětského lékařství a lékařská fakulta hygienická.

(2) Pobočka lékařské fakulty Karlovy university v Praze, zřízená v Plzni, se přeměňuje na pobočku fakulty všeobecného lékařství této university se sídlem v Plzni.

§ 9

(1) Fakulta mezinárodních vztahů, zřízená na vysoké škole politických a hospodářských věd v Praze, se začleňuje do Karlovy university v Praze.

(2) Ustanovení § 6 odst. 2 vládního nařízení č. 40/1952 Sb., o dalších změnách v organisaci vysokých škol, se zrušuje.

§ 10

Název fakulty vnitřního obchodu vysoké školy ekonomické v Praze se mění a zní: "fakulta vnitřního a zahraničního obchodu".

§ 11

Název vysoké školy ruského jazyka v Praze se mění a zní: "vysoká škola ruského jazyka a literatury v Praze".

§ 12

Filosofická fakulta Palackého university v Olomouci se postupně zrušuje počínajíc školním rokem 1953/54.

§ 13

Vysoká škola ekonomická v Bratislavě se rozděluje na fakultu všeobecně ekonomickou, fakultu výrobně ekonomickou a na fakultu vnitřního obchodu a financí.

§ 14

Zřizuje se vyšší pedagogická škola v Opavě.


§ 15

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 1953; provede je ministr školství v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Široký v. r.

Štoll v. r.

Přesunout nahoru