Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 94/1953 Sb.Vládní nařízení o nové organisaci a financování strojních a traktorových stanic

Částka 55/1953
Platnost od 21.12.1953
Účinnost od 01.01.1954
Zrušeno k 01.04.1964 (61/1964 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

94.

Vládní nařízení

ze dne 27. listopadu 1953

o nové organisaci a financování strojních a traktorových stanic

Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu):


§ 1

Zvýšené úkoly strojních a traktorových stanic v zemědělské výrobě vyžadují, aby byla nově upravena jejich organisace a způsob financování.

§ 2

Z jednotlivých strojních a traktorových stanic, národních podniků, zřízených podle vládního nařízení č. 83/1951 Sb., o organisaci strojních a traktorových stanic, se zřizují dnem 1. ledna 1954 "Strojní a traktorové stanice" jako právnické osoby, jejichž výdaje se hradí ze státního rozpočtu, do něhož také plynou jejich příjmy. Z jednotlivých technických a vodohospodářských stavebních úprav, národních podniků, zřízených podle téhož nařízení, se zřizují dnem 1. ledna 1954 "Strojní a traktorové stanice pro těžké půdní úpravy" jako právnické osoby zapojené týmž způsobem na státní rozpočet.

§ 3

Majetek (práva a závazky) jednotlivého národního podniku přechází dnem 1. ledna 1954 na stanici z něho zřízenou.

§ 4

(1) Zaměstnanci národních podniků, z kterých se zřizují stanice podle § 2, stávají se zaměstnanci těchto stanic.

(2) Ředitelé dosavadních národních podniků, z kterých se zřizují stanice podle § 2, stávají se řediteli těchto stanic.

§ 5

Způsob financování stanic upraví vláda vyhláškou; při tom může jako výjimku ze zásady uvedené v § 2 stanovit případy, v nichž se výdaje stanic ze státního rozpočtu nehradí nebo v nichž příjmy stanic do státního rozpočtu neplynou.

§ 6

O stanicích podle tohoto nařízení platí jinak obdobně ustanovení §§ 3 až 8 vládního nařízení č. 83/1951 Sb.

§ 7

Soudy provedou z povinnosti úřední v podnikových rejstřících výmazy národních podniků zaniklých podle tohoto nařízení.

§ 8

Ministr zemědělství může v dohodě s ministrem financí organisaci stanic podrobněji upravit organisačním řádem (statutem).

§ 9

Tímto nařízením nejsou dotčeny národní podniky zřízené podle vládního nařízení č. 83/1951 Sb. a v § 2 nejmenované.


§ 10

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1954; provedou je ministři zemědělství a financí v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Ďuriš v. r.

Uher v. r.

Přesunout nahoru