Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení č. 91/1953 Sb.Nařízení ministra dopravy o Dodatkové úmluvě k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích ze dne 23. listopadu 1933 (M. Ú. Z.) a o některých přílohách k této úmluvě

Částka 53/1953
Platnost od 12.12.1953
Účinnost od 12.12.1953
Zrušeno k 01.03.1956 (5/1956 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

91.

Nařízení

Ministra dopravy

ze dne 3. prosince 1953

o Dodatkové úmluvě k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích ze dne 23. listopadu 1933 (M. Ú. Z.) a o některých přílohách k této úmluvě

Ministr dopravy nařizuje v dohodě se zúčastněnými ministry podle § 47 zákona č. 97/1950 Sb., o drahách:


§ 1

(1) Dnem 1. září 1953 nabývají účinnosti

a) Dodatková úmluva ze dne 13. května 1950 k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích ze dne 23. listopadu 1933 (M. Ú. Z.), jakož i Příloha X k M. Ú. Z., která je součástí Dodatkové úmluvy,

b) nové znění Přílohy VII k M. Ú. Z., c) Příloha IX k M. Ú. Z.

(2) Dnem 1. září 1953 pozbývá platnosti dosavadní znění Přílohy VII k M. Ú. Z., uveřejněné vyhláškou ministra zahraničních věcí č. 58/1938 Sb.

§ 2

Dodatkovou úmluvu k M. Ú. Z. (včetně Přílohy X k M. Ú. Z.), nové znění Přílohy VII k M. Ú. Z. a Přílohu IX k M. Ú. Z. vyhlásí ministerstvo dopravy v Tarifním věstníku.


§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Široký v. r.

Pospíšil v. r.

Přesunout nahoru