Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 89/1953 Sb.Vládní nařízení o zvláštním příspěvku k důchodům z důchodového zabezpečení v r. 1953

Částka 52/1953
Platnost od 14.11.1953
Účinnost od 01.12.1953
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

89.

Vládní nařízení

ze dne 23. října 1953

o zvláštním příspěvku kdůchodům z důchodového zabezpečení v roce 1953

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 6 odst. 3 zákona č. 102/1951 Sb., o přebudování národního pojištění:


§ 1

(1) K výchovnému nebo k příplatkům na děti vypláceným k důchodům z důchodového zabezpečení (§ 6 zák. č. 102/1951 Sb.), na něž příjemci mají nárok v prosinci 1953, se poskytne zvláštní příspěvek ve výši 60 Kčs na každé dítě.

(2) Zvláštní příspěvek se dále poskytne k důchodům z důchodového zabezpečení, na něž poživatelé mají nárok v prosinci 1953, jestliže důchod nebo úhrn důchodů poživatele nepřevyšuje částku 350 Kčs měsíčně, a jde-li o důchod vdovy (družky), částku 320 Kčs měsíčně. Sejde-li se v jedné osobě několik důchodů, k nimž by náležel zvláštní příspěvek, vyplatí se jen ten příspěvek, který z nich je nejvyšší.

(3) Důchodem se rozumí částka důchodu bez výchovného, příplatku na děti, příplatku ošetřovacího nebo slepeckého a bez zvýšení pro bezmocnost, avšak spolu s případným zvýšením z pensijního nadlepšení jakékoliv povahy.

(4) Zvláštní příspěvek k důchodům činí:

a) k sirotčím důchodům, k sociálnímu důchodu sirotků, k důchodům rodičů a jiných pozůstalých kromě vdov a družek 60 Kčs;

b) k ostatním důchodům včetně důchodů vdov a družek 100 Kčs.

§ 2

(1) Zvláštní příspěvky nenáleží:

a) k důchodu manželky;

b) k důchodu úrazovému, není-li úrazem snížena výdělečná schopnost alespoň o 50 %; k invalidnímu důchodu podle zákona č. 164/1946 Sb., o péči o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce, a k příplatkům na děti vypláceným k tomuto důchodu, není-li snížena výdělečná schopnost alespoň o 45 %;

c) k důchodům sirotčím, je-li na oprávněné dítě vyplácen rodinný přídavek;

d) osobám, kterým se vyplácejí důchody do ciziny.

(2) Zvláštní příspěvek podle § 1 odst. 2 nenáleží důchodcům výdělečně činným v době od 1. září 1953.

§ 3

Zvláštní příspěvky neprávem přijaté může jejich plátce odečíst od jiných dávek, na něž má příjemce vůči němu nárok.

§ 4

Ustanovení tohoto nařízení se použije obdobně na dary a platy poskytované podle volné úvahy z prostředků důchodového zabezpečení.


§ 5

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1953; provede je předseda státní komise důchodového zabezpečení.


Široký v. r.

Přesunout nahoru