Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení č. 88/1953 Sb.Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se upravuje výše státního dětského příspěvku

Částka 51/1953
Platnost od 04.11.1953
Účinnost od 01.10.1953
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

88.

Nařízení

Ministra spravedlnosti

ze dne 28. října 1953,

kterým se upravuje výše státního dětského příspěvku

Ministr spravedlnosti nařizuje v dohodě s ministrem financí podle § 27 zákona č. 69/1952 Sb., o sociálně právní ochraně mládeže:


§ 1

Ustanovení § 33 nařízení č. 70/1952 Sb., kterým se provádí zákon o sociálně právní ochraně mládeže, se mění a zní:

"(1) Příspěvek činí měsíčně 100 Kčs.

(2) Pokud jsou osobní potřeby dítěte alespoň zčásti pravidelně uhrazovány jinak, lze poskytovat jen příspěvek přiměřeně snížený.

(3) V případech hodných zcela zvláštního zřetele lze výjimečně poskytovat příspěvek přiměřeně zvýšený, nejvýše však 140 Kčs měsíčně."


§ 2

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 1953.


Široký v. r.

Dr. Škoda v. r.

Přesunout nahoru