Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 84/1953 Sb.Vládní nařízení o úpravě pojistného národního pojištění

Částka 49/1953
Platnost od 21.10.1953
Účinnost od 01.06.1953
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

84.

Vládní nařízení

ze dne 28. září 1953

o úpravě pojistného národního pojištění

Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákona o pětiletém plánu), a podle § 4 odst. 2 a § 6 odst. 3 zákona č. 102/1951 Sb., o přebudování národního pojištění:


§ 1

Ustanovení § 2 odst. 2 vládního nařízení č. 109/1952 Sb., o úpravě zaměstnavatelské části pojistného v národním pojištění zaměstnanců, se mění a zní:

"(2) Pojistné se určuje procentní sazbou z úhrnu vyměřovacích základů všech zaměstnanců téhož zaměstnavatele a činí:

a) 10 % u zaměstnanců

1. rozpočtových organisací,

2. hospodářských a ostatních organisací, jejichž hospodářské výsledky jsou zahrnuty v státním rozpočtu,

b) 3 % u příslušníků Sboru národní bezpečnosti,

c) 15 % u ostatních zaměstnanců."


§ 2

Pojistné podle § 2 odst. 2 vládního nařízení č. 74/1953 Sb., o pojištění příslušníků vojenských oddílů pracujících v podnicích socialistického sektoru, činí 10 %. Z toho odvádí podnik 5 % vojenské správě a 5 % Revolučnímu odborovému hnutí (orgánům provádějícím nemocenské pojištění).

§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. června 1953; provedou je všichni členové vlády.


Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Maurer v. r.

gen. arm. Dr. Čepička v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Kopecký v. r.

Dr. Neuman v. r.

Uher v. r.

Nosek v. r.

Barák v. r.

Plojhar v. r.

Beran v. r.

Poláček v. r.

David v. r.

Pospíšil v. r.

Dvořák v. r.

Ing. Púčik v. r.

Ďuriš v. r.

Reitmajer v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Smida v. r.

Jonáš v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Krajčír v. r.

Dr. Škoda v. r.

Krosnář v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Štoll v. r.

Málek v. r.

Přesunout nahoru