Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 82/1953 Sb.Vládní nařízení, kterým se zvýhodňuje placení nájemného

Částka 47/1953
Platnost od 01.10.1953
Účinnost od 01.10.1953
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

82.

Vládní nařízení

ze dne 25. září 1953,

kterým se zvýhodňuje placení nájemného

Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákona o pětiletém plánu):


§ 1

(1) Nájemné z bytů platí se měsíčně pozadu, a to nejpozději pátého dne měsíce následujícího. Ujednání o jiném placení nájemného jsou neplatná.

(2) Stejně platí, jde-li o nájem částí bytů, jiných místností nebo celých budov.

(3) Je-li nájemcem stát, hospodářská nebo jiná organizace a zařízení socialistického sektoru, platí se nájemné za každé kalendářní čtvrtletí nejpozději pátého dne druhého měsíce tohoto čtvrtletí.


§ 2

Ustanovení odporující tomuto nařízení se zrušují; zrušují se zejména

1. ustanovení § 12 odst. 1 věty druhé zákona č. 80/1952 Sb., o domovní dani, pokud ukládá povinnost platit nájemné předem,

2. ustanovení § 8 nařízení ministra spravedlnosti č. 157/1950 Sb., kterým se provádějí některá ustanovení občanského zákoníka, a § 9 uvedeného nařízení ve znění nařízení ministra spravedlnosti č. 50/1953 Sb., kterým se částečně mění placení nájemného.


§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 1953; provede je ministr spravedlnosti v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Zápotocký v. r.

Široký v . r.

Dr. Škoda v. r.

Přesunout nahoru