Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 80/1953 Sb.Vládní nařízení o změně působnosti ve věcech zdravotnických škol

Částka 46/1953
Platnost od 26.09.1953
Účinnost od 26.09.1953
Zrušeno k 28.12.1960 (186/1960 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

80.

Vládní nařízení

ze dne 26. srpna 1953

o změně působnosti ve věcech zdravotnických škol

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1 zákona č. 143/1949 Sb., o změnách v organisaci veřejné správy a v působnosti jejích orgánů:


§ 1

Působnost ve věcech zdravotnických škol a zařízení sloužících jejich potřebě, pokud přísluší ministerstvu školství a osvěty, přechází na ministerstvo zdravotnictví.

§ 2

(1) Ministerstvo zdravotnictví vykonává vrchní správu a řízení zdravotnických škol a zařízení sloužících jejich potřebě.

(2) Ministerstvo zdravotnictví vykonává působnost ve věcech zdravotnických škol a zařízení sloužících jejich potřebě v dohodě s ministerstvem školství a osvěty, pokud jde o

a) stanovení učebních plánů a učebních osnov odborných předmětů,

b) zajištění tvorby a vydávání učebnic, učebních textů, pomocných knih a učebních pomůcek pro odborné předměty, jejich schvalování a stanovení podrobností o jejich schvalování a zavádění,

c) učebně methodický dozor nad vyučováním odborným předmětům,

d) zřizování a zrušování škol,

e) stanovení celkové délky studia,

f) členění škol na obory a oddělení,

g) organisační řády škol a zkušební řády,

h) návrhy plánu přijímání žáků do prvních ročníků,

i) stanovení podrobností o kursech a školách pro pracující,

j) směrnice o výběru ředitelů, zástupců ředitele, správců jednotlivých oborů nebo oddělení a správců dílen nebo laboratoří a stanovení jejich povinností,

k) zásady pro stanovení vyučovací povinnosti ředitelů, zástupců ředitele, správců oborů nebo oddělení a správců dílen nebo laboratoří jakož i podrobnosti o ustanovování zástupců ředitele a administrativně hospodářských pracovníků,

l) stanovení požadavků pro učitelskou způsobilost a podmínek pro ustanovování učitelů do počáteční služby a pro jejich odvolávání z učitelské služby,

m) věci společné všem druhům výběrových odborných škol, zejména stanovení hlavních prázdnin, zimních prázdnin, volných dní, délky vyučovací doby a vyučovací jednotky.

§ 3

Ministerstvu školství a osvěty v dohodě s ministerstvem zdravotnictví přísluší ve věcech zdravotnických škol tato působnost:

a) stanovení učebních osnov předmětů všeobecně vzdělávacích,

b) zajištění tvorby a vydávání učebnic, učebních textů, pomocných knih a učebních pomůcek pro předměty všeobecně vzdělávací a jejich schvalování,

c) všeobecně pedagogické věci a učebně methodický dozor nad vyučováním předmětům všeobecně vzdělávacím,

d) péče o zvyšování ideově politické a pedagogické úrovně učitelů.


§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je ministři zdravotnictví a školství a osvěty v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Široký v. r.

Plojhar v. r.

Sýkora v. r.

Přesunout nahoru