Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 79/1953 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o národních umělcích

Částka 46/1953
Platnost od 26.09.1953
Účinnost od 26.09.1953
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

79.

Zákon

ze dne 16. září 1953,

kterým se mění a doplňuje zákon o národních umělcích

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


Čl. I

Zákon č. 130/1948 Sb., o národních umělcích, se mění a doplňuje takto:

1. V § 1 odst. 1 nahrazují se slova "umělce české nebo slovenské národnosti" slovy "československého občana".

2. § 3 zní:

"(1) Vláda může národnímu umělci uděliti doživotní čestný důchod.

(2) Vláda může uděliti pozůstalému manželu po národním umělci nebo jeho nezaopatřeným dětem, po případě za okolností zvláštního zřetele hodných i jiným osobám, které o něho pečovaly a zasloužily se o příznivé podmínky jeho tvůrčí činnosti, zaopatřovací plat.

(3) Doživotní čestný důchod může vláda národnímu umělci vyměřiti tak, aby zahrnoval také plat nebo důchod, který mu přísluší z pracovního poměru.

(4) Důchod a zaopatřovací platy podle předchozích odstavců se nepokládají za důchody, po případě zaopatřovací platy ve smyslu předpisů o hromadění několika platů."


Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej předseda vlády.


Zápotocký v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Přesunout nahoru