Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 78/1953 Sb.Vládne nariadenie o novej organizácii povereníctev

Částka 45/1953
Platnost od 14.09.1953
Účinnost od 14.09.1953
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

78.

Vládne nariadenie

zo dňa 11. septembra 1953

o novej organizácii povereníctev*)

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 1 ústavného zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organizácii verejnej správy:


§ 1

Zriaďuje sa Povereníctvo miestneho hospodárstva, ktoré plní doterajšie úlohy Povereníctva vnútra v odbore miestneho hospodárstva a výstavby obcí.

§ 2

Povereníctvo stavebného priemyslu a Povereníctvo stavebných hmôt sa slučujú na Povereníctvo stavebníctva.

§ 3

Povereníctvo školstva a osvety sa mení na Povereníctvo školstva.

§ 4

(1) Zrušujú sa Slovenský výbor pre veci umenia a Slovenský rozhlasový výbor.

(2) Zriaďuje sa Povereníctvo kultúry, na ktoré prechádzajú najmä doterajšie úlohy Slovenského výboru pre veci umenia, ako aj doterajšie úlohy Povereníctva školstva a osvety na poli osvety.

§ 5

Podrobné vymedzenie úloh jednotlivých povereníctev v súvislosti s presunmi pôsobnosti, vykonávanými podľa tohto nariadenia, vykoná vláda.


§ 6

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho predseda vlády.


Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Poznámky pod čarou

*) Úřední české znění vyhlášeno v Příloze Sbírky zákonů na str. 123

Přesunout nahoru