Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení č. 76/1953 Sb.Nařízení ministra železnic o novém znění Přílohy I k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích ze dne 23. listopadu 1933 (M. Ú. Z.)

Částka 44/1953
Platnost od 14.09.1953
Účinnost od 01.09.1953
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

76.

Nařízení ministra železnic

ze dne 31. srpna 1953

o novém znění Přílohy I k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích ze dne 23. listopadu 1933 (M.Ú.Z.)

Ministr železnic nařizuje v dohodě se zúčastněnými ministry podle § 47 zákona č. 97/1950 Sb., o drahách:


§ 1

Dnem 1. září 1953 nabývá účinnosti nové znění Přílohy I k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích ze dne 23. listopadu 1933 (M.Ú.Z.). Týmž dnem pozbývá platnosti dosavadní znění Přílohy I k M.Ú.Z., uveřejněné vyhláškou ministra železnic č. 184/1938 Sb., se změnami uveřejněnými vyhláškou ministra dopravy č. 103/1949 Sb.


§ 2

Nové znění Přílohy I k M.Ú.Z. vydá ministerstvo železnic jako samostatnou publikaci. Její odevzdání do prodeje oznámí v Tarifním věstníku.

§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Široký v. r.

J. Pospíšil v. r.

Přesunout nahoru