Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 71/1953 Sb.Vládní nařízení o odborných školách pro vzdělání mistrů výrobního výcviku

Částka 41/1953
Platnost od 29.08.1953
Účinnost od 29.08.1953
Zrušeno k 30.12.1958 (89/1958 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

71.

Vládní nařízení

ze dne 15. července 1953,

o odborných školách pro vzdělání mistrů výrobního výcviku

Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organisaci veřejné správy, a podle zákona č. 31/1953 Sb., o školské soustavě a vzdělávání učitelů (školský zákon):


§ 1

(1) Odborné vzdělání pro výkon povolání mistrů výrobního výcviku v učilištích státních pracovních záloh poskytují odborné školy pro vzdělání mistrů výrobního výcviku (dále jen "odborné školy").

(2) Odborné školy jsou čtyřleté výběrové školy.

§ 2

Odborné školy zřizuje ministerstvo pracovních sil podle státního plánu rozvoje národního hospodářství pro nejrozšířenější povolání, pro která se školí mládež v učilištích státních pracovních záloh.

§ 3

(1) Správa a řízení odborných škol přísluší ministerstvu pracovních sil; řízení vyučování obecně vzdělávacím předmětům přísluší mu ve spolupráci s ministerstvem školství a osvěty.

(2) Při vypracování a schvalování učebních plánů a osnov a stanovení učebně-methodických zásad postupuje ministerstvo pracovních sil v dohodě s ministerstvem školství a osvěty. Úprava otázek společných odborným školám všeho druhu se řídí směrnicemi ministerstva školství a osvěty.

§ 4

Působiště absolventů odborných škol určuje a mění ministerstvo pracovních sil. Rozmisťování absolventů odborných škol se řídí předpisy o rozmisťování absolventů vysokých škol a výběrových odborných škol.


§ 5

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr pracovních sil v dohodě s ministrem školství a osvěty a s ostatními zúčastněnými členy vlády.


Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Dr. Havelka v. r.

Sýkora v. r.

Přesunout nahoru