Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 7/1953 Sb.Vládne nariadenie, ktorým sa zrušujú a zriaďujú niektoré povereníctva a upravuje ich pôsobnosť

Částka 4/1953
Platnost od 31.01.1953
Účinnost od 31.01.1953
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

7.

Vládní nařízení

ze dne 31. ledna 1953,

kterým se zrušují a zřizují některá pověřenectva a upravuje jejich působnost *)

Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organisaci veřejné správy:

§ 1

Zřizuje se pověřenectvo stavebních hmot, které plní zejména dosavadní úkoly pověřenectva stavebního průmyslu v oboru stavebních hmot.

§ 2

Zrušuje se pověřenectvo informací a osvěty a pověřenectvo spravedlnosti.

§ 3

Z pověřenectva školství, věd a umění se zřizuje pověřenectvo školství a osvěty, které plní úkoly v oboru působnosti ministerstva školství a osvěty.

§ 4

Ustanovení § 4 zákona č. 217/1949 Sb., kterým se zřizuje Státní úřad pro věci církevní, se mění a zní:

"Na Slovensku vykonává předseda, který řídí Státní úřad pro věci církevní, svou působnost zásadně prostřednictvím Slovenského úřadu pro věci církevní, řízeného předsedou, kterého jmenuje vláda."

§ 5

Podrobné vymezení úkolů jednotlivých pověřenectev v souvislosti s přesuny působnosti, prováděnými podle tohoto nařízení, provede vláda.

§ 6

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je všichni členové vlády.

Gottwald v. r.

Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Krosnář v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Málek v. r.

Fierlinger v. r.

Maurer v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

arm. gen. Bacílek v. r.

Nepomucký v. r.

Bílek v. r.

Dr. Neuman v. r.

arm. gen. Dr. Čepička v. r.

Nosek v. r.

Dvořák v. r.

Plojhar v. r.

Harus v. r.

Pokorný v. r.

Dr. Havelka v. r.

Pospíšil A. v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Pospíšil J. v. r.

Jonáš v. r.

Ing. Púčik v. r.

Kabeš v. r.

Dr. Rais v. r.

Kopecký v. r.

Smida v. r.

Krajčír v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Poznámky pod čarou

*) Úřední české znění vyhlášeno v Příloze Sbírky zákonů na straně 85.

Přesunout nahoru