Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 6/1953 Sb.Vládní nařízení, kterým se zrušují a zřizují některé orgány státní správy a upravuje jejich působnost

Částka 4/1953
Platnost od 31.01.1953
Účinnost od 31.01.1953
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

6.

Vládní nařízení

ze dne 31. ledna 1953,

kterým se zrušují a zřizují některé orgány státní správy a upravuje jejich působnost

Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organisaci veřejné správy:


§ 1

Z ministerstva paliv a energetiky se zřizují ministerstvo paliv a ministerstvo energetiky.

§ 2

Zřizuje se ministerstvo státních statků, které plní zejména dosavadní úkoly ministerstva zemědělství a pověřenectva zemědělství v oboru státních statků.

§ 3

Zřizuje se ministerstvo stavebních hmot, které plní zejména dosavadní úkoly ministerstva stavebního průmyslu v oboru stavebních hmot.

§ 4

Zrušuje se ministerstvo informací a osvěty.

§ 5

(1) Z ministerstva školství, věd a umění se zřizují ministerstvo školství a osvěty a ministerstvo vysokých škol.

(2) Ministerstvo školství a osvěty plní v oboru školství dosavadní úkoly ministerstva školství, věd a umění s výjimkou působnosti v oboru vysokých škol a dosavadní úkoly ministerstva informací a osvěty na poli osvěty.

(3) Ministerstvo vysokých škol plní dosavadní úkoly ministerstva školství, věd a umění v oboru vysokých škol a vědy.

§ 6

(1) Při vládě republiky Československé se zřizuje Státní výbor pro věci umění jako ústřední orgán státní správy v oboru umění.

(2) Státní výbor pro věci umění se skládá z předsedy, jeho náměstků a dalších členů. Předsedu jmenuje a odvolává president republiky na návrh vlády, náměstky předsedy a ostatní členy jmenuje a odvolává vláda.

§ 7

(1) Na Slovensku vykonává Státní výbor pro věci umění svou působnost zásadně prostřednictvím Slovenského výboru pro věci umění, který se zřizuje při sboru pověřenců.

(2) Předsedu Slovenského výboru pro věci umění jmenuje a odvolává vláda, náměstky předsedy a ostatní členy jmenuje a odvolává sbor pověřenců. Předseda Slovenského výboru pro věci umění je členem Státního výboru pro věci umění.

§ 8

(1) Zřizuje se Výbor pro kulturní styky se zahraničím jako ústřední orgán v oboru kulturních styků se zahraničím.

(2) Výbor pro kulturní styky se zahraničím se skládá z předsedy, jeho náměstků a dalších členů. Předsedu jmenuje a odvolává president republiky na návrh vlády, náměstky předsedy a ostatní členy jmenuje a odvolává vláda.

§ 9

Státní úřad pro věci církevní, zřízený zákonem č. 217/1949 Sb., kterým se zřizuje Státní úřad pro věci církevní, řídí napříště předseda, kterého jmenuje na návrh vlády president republiky.

§ 10

(1) Při úřadu předsednictva vlády se zřizují hlavní správa polygrafického a gramofonového průmyslu, vydavatelství a obchodu s knihami a hlavní správa kinematografie.

(2) Ředitele obou hlavních správ jmenuje vláda.

§ 11

Podrobné vymezení úkolů jednotlivých orgánů státní správy v souvislosti s přesuny působnosti, prováděnými podle tohoto nařízení, provede vláda.


§ 12

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je všichni členové vlády.


Gottwald v. r.

Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Krosnář v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Málek v. r.

Fierlinger v. r.

Maurer v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

arm. gen. Bacílek v. r.

Nepomucký v. r.

Bílek v. r.

Dr. Neuman v. r.

arm. gen. Dr. Čepička v. r.

Nosek v. r.

Dvořák v. r.

Plojhar v. r.

Harus v. r.

Pokorný v. r.

Dr. Havelka v. r.

Pospíšil A. v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Pospíšil J. v. r.

Jonáš v. r.

Ing. Púčik v. r.

Kabeš v. r.

Dr. Rais v. r.

Kopecký v. r.

Smida v. r.

Krajčír v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Přesunout nahoru