Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 57/1953 Sb.Vládní nařízení o působnosti ministerstva vnitra v oboru územního plánování a výstavby obcí a v oboru péče o technické služby národních výborů

Částka 33/1953
Platnost od 21.07.1953
Účinnost od 01.07.1953
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

57.

Vládní nařízení

ze dne 23. června 1953

o působnosti ministerstva vnitra v oboru územního plánování a výstavby obcí a v oboru péče o technické služby národních výborů

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1 zákona č. 143/1949 Sb., o změnách v organisaci veřejné správy a v působnosti jejích orgánů:


§ 1

Na ministerstvo vnitra se přenáší ze státního úřadu plánovacího a z ministerstva stavebního průmyslu provádění zákona č. 280/1949 Sb., o územním plánování a výstavbě obcí, a předpisů podle něho vydaných.

§ 3

(1) Na ministerstvo vnitra se přenáší z ministerstva stavebního průmyslu péče o to, aby národní výbory byly vybaveny technickými odborníky pro poskytování technických služeb, jež jim přísluší

a) v oboru pozemních staveb,

b) při výkonu dozoru na stavbách a při provádění stavební údržby,

c) v oboru strojních a elektrotechnických zařízení,

d) při provádění odborných technických kvalifikačních zkoušek.

(2) Ministerstvo vnitra řídí činnost národních výborů a jejich orgánů v oborech uvedených v odstavci 1; tím není dotčena působnost věcně příslušných ústředních úřadů jako orgánů rozhodujících o odvoláních proti rozhodnutím národních výborů.

§ 4

Podrobné vymezení úkolů ministerstva vnitra v souvislosti s přesuny působnosti podle §§ 1 a 3 přísluší ministru vnitra v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


§ 5

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 1953; provedou je ministr vnitra, ministr-předseda státního úřadu plánovacího a ministr stavebního průmyslu.


Široký v . r.

Nosek v. r.

Ing. Púčik v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Přesunout nahoru