Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 56/1953 Sb.Vládní nařízení o rozmisťování dalších absolventů škol a o podmínkách pro nástup zaměstnání některých studentů a žáků škol

Částka 33/1953
Platnost od 21.07.1953
Účinnost od 21.07.1953
Zrušeno k 30.04.1959 (24/1959 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

56.

Vládní nařízení

ze dne 23. června 1953

o rozmisťování dalších absolventů škol a o podmínkách pro nástup zaměstnání některých studentů a žáků škol

Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu):


§ 1

(1) Ustanovení vládního nařízení č. 20/1952 Sb., o rozmisťování absolventů vysokých škol a výběrových odborných škol se vztahují i na absolventy vysokých škol universitních, škol pedagogických, vyšších a vysokých škol pedagogických.

(2) Ustanovení vládního nařízení č. 20/1952 Sb., o rozmisťování absolventů vysokých škol a výběrových odborných škol se nevztahují na absolventy škol zdravotnických, sociálních, na absolventy škol uměleckého směru, na absolventy fakult bohosloveckých a škol vojenských.

§ 2zrušeno

§ 3

(1) Ústřední úřady, do jejichž oboru působnosti patří příslušné školy, vydají v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady a jednotnou odborovou organisací podrobné předpisy k provedení tohoto nařízení.

(2) Ministři vysokých škol, školství a osvěty, zemědělství a lesů a dřevařského průmyslu se zmocňují, aby určili, že na některých školách, spadajících do jejich oboru působnosti, po případě na jejich odděleních nebo oborech se vztahují ustanovení tohoto nařízení teprve na absolventy, po případě studenty (žáky) pozdějších školních roků.


§ 4

Ustanovení § 5 vládního nařízení č. 20/1952 Sb. se zrušuje.


§ 5

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je ministři vysokých škol, školství a osvěty, zemědělství a lesů a dřevařského průmyslu v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Ďuriš v. r.

Nepomucký v. r.

Sýkora v. r.

Štoll v. r.

Přesunout nahoru