Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 53/1953 Sb.Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb

Částka 31/1953
Platnost od 30.06.1953
Účinnost od 01.07.1953
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

53.

Vládní nařízení

ze dne 30. června 1953

o úpravě všeobecných celních sazeb

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1 zákona č. 292/1948 Sb., o úpravě celního sazebníku v době přechodné:


§ 1

Celní sazebník se mění a doplňuje takto: Kčs

1 Poznámka za saz. čís. 71 se nahrazuje těmito poznámkami:

"Poznámky: za kus

1. Ssavá hříbata u klisen 200,-

2. Jatečné koně na osvědčení ministerstva potravinářského průmyslu beze cla".

2. Sazební položka 75 a) zní: z ceny

"a) ryby mořské 1 %" za 100 kg

3. Sazební číslo 90 s poznámkami zní:

"90. Jedlé tuky jinam nezařaděné (margarin, pokrmové tuky, jedlý lůj atd.) 120,-

Poznámky.

1. Všeliké jedlé tuky k technickému upotřebení 3,-

2. Jedlý lůj, oleomargarin a premier jus, dovážené pro továrny k výrobě
jedlých tuků, za podmínek stanovených nařízením 30,-".

4. Sazební položka 109 a) zní:

"a) nezahuštěné šťávy z plodů, ovoce a bobulí 40,-".

5. Sazební číslo 133 zní:

"133. Dříví palivové, také kůra, roští, otýpky, vrbové proutí, chrastí (klestí), vyloužené tříslo a tříslové cihly beze cla".

6. Sazební položka 134 a) zní:

"a) dříví stavební a užitkové, evropské, tvrdé nebo měkké, kulaté, přitesané,
řezané pilou nebo jinak ořezávané, štípané, mimo dýhy, dále neopracované, též železniční pražce beze cla".

7. Sazební číslo 193 s poznámkou zní: za 100 kg

"193. Aksamity a zboží tkané jako aksamit, též aksamitové stuhy 920,-".

Poznámka. Podle sazby stanovené na aksamity se vyclívají též manšestry s rozřezaným vlasem.".

8. Sazební číslo 196 zní:

"196. Krajkové záclony a krajkové nábytkové síťky, odměřeně tkané; krajkové látky záclonové 2 640,-".

9. Sazební číslo 213 zní:

"213. Aksamity a zboží tkané jako aksamit, též aksamitové stuhy 1 300,-".

10. Sazební číslo 214 zní:

"214. Zboží stuhové (mimo aksamitové stuhy) 1 360,-".

11. Sazební číslo 230 zní:

"230. Aksamity a zboží tkané jako aksamit, též aksamitové stuhy 2 000,-".

12. Sazební číslo 231 zní:

"231. Zboží stuhové (mimo aksamitové stuhy) 1 600,-".

13. Sazební číslo 247 zní:

"247. Celohedvábné zboží vyšívané:

a) z umělého hedvábí bez přimíšení hedvábí nebo hedvábí floretového 2 400,-

b) jiné 7 500,-".

14. Sazební číslo 248 zní:

"248. Tyl a síťovité látky tkané jako tyl; gázy (též tkané krepy a flóry); krajky a krajkové šátky:

a) z umělého hedvábí bez přimíšení hedvábí nebo hedvábí floretového:

1. tyl a síťovité látky tkané jako tyl 2 000,-

2. gázy (též tkané krepy a flóry) 1 000,-

3. krajky a krajkové šátky 4 400,-

b) jiné 11 400,-".

Poznámky se nemění.

15. Sazební číslo 250 zní:

"250. Celohedvábné tkaniny výslovně nejmenované:

a) surové:

1. z umělého hedvábí bez přimíšení hedvábí nebo hedvábí floretového 600,-

2. jiné 8 000,-

b) barvené:

1. z umělého hedvábí bez přimíšení hedvábí nebo hedvábí floretového 1 000,-

2. jiné 8 600,-

c) potištěné, pestře tkané:

1. z umělého hedvábí bez přimíšení hedvábí nebo hedvábí floretového 1 200,-

2. jiné 8 800,-

Poznámky.

1. Celohedvábné tkaniny, dovážené na vzdušné vyšívání (základ na leptání),
na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením 280,-

2. Plachetky nebarvené, dovážené pro chemické továrny k filtračním účelům 200,-".

16. Sazební číslo 251 zní: Kčs

"251. Aksamity a zboží tkané jako aksamit, též za 100 kg aksamitové stuhy:

a) z umělého hedvábí bez přimíšení hedvábí nebo hedvábí floretového 1 400,-

b) jiné 10 800,-".

17. Sazební číslo 252 zní:

"252. Zboží stávkové a pletené:

a) stávkové nebo pletené látky v celých kusech (zboží metrové):

1. z umělého hedvábí bez přimíšení hedvábí nebo hedvábí floretového 1 500,-

2. jiné 8 700,-

b) punčochy a ponožky: z ceny

1. z umělého hedvábí bez přimíšení hedvábí nebo hedvábí floretového 25 %

2. jiné 30 %

c) výslovně nejmenované: za 100 kg

1. z umělého hedvábí bez přimíšení hedvábí nebo hedvábí floretového 2 000,-

2. jiné 9 300,-".

18. Sazební číslo 253 zní:

"253. Stuhové zboží (mimo aksamitové stuhy):

a) vyšívané nebo z tylu, gázu nebo jiných tkanin saz. čís. 248:

1. z umělého hedvábí bez přimíšení hedvábí nebo hedvábí floretového 2 400,-

2. jiné 11 700,-

b) ostatní:

1. z umělého hedvábí bez přimíšení hedvábí nebo hedvábí floretového 1 500,-

2. jiné 8 700,-".

19. Sazební číslo 254 zní:

"254. Zboží prýmkářské a knoflikářské:

a) z umělého hedvábí bez přimíšení hedvábí nebo hedvábí floretového 900,-

b) jiné 5 500,-".

20. Sazební číslo 255 zní:

"255. Polohedvábné zboží vyšívané; tyl a síťovité látky tkané jako tyl,
gázy (též tkané krepy a flóry); krajky a krajkové šátky:

a) z umělého hedvábí spojeného s jinými předivy:

1. tyl a síťovité látky tkané jako tyl 1 800,-

2. gázy (též tkané krepy a flóry) 800,-

3. krajky a krajkové šátky 4 000,-

4. zboží vyšívané 2 200,-

b) z přírodního nebo floretového hedvábí spojeného s jinými předivy 6 000,-".

21. Sazební číslo 256 zní:

"256. Polohedvábné tkaniny výslovně nejmenované:

a) z umělého hedvábí spojeného s jinými předivy 600,-

b) z přírodního nebo floretového hedvábí spojeného s jinými předivy 2 400,-".

22. Sazební číslo 257 zní: Kčs

"257. Aksamity a zboží tkané jako aksamit, též aksamitové stuhy: za 100 kg

a) z umělého hedvábí spojeného s jinými předivy 920,-

b) z přírodního nebo floretového hedvábí spojeného s jinými předivy 4 800,-".

23. Sazební číslo 258 zní:

"258. Zboží stávkové a pletené:

a) stávkové a pletené látky v celých kusech (zboží metrové):

1. z umělého hedvábí spojeného s jinými předivy 1 300,-

z ceny

2. z přírodního nebo floretového hedvábí spojeného s jinými předivy 2 400,-

b) punčochy a ponožky 25 %

c) výslovně nejmenované: za 100 kg

1. z umělého hedvábí spojeného s jinými předivy 1 800,-

2. z přírodního nebo floretového hedvábí spojeného s jinými předivy 2 600,-".

24. Sazební číslo 259 zní:

"259. Stuhové zboží (mimo aksamitové stuhy):

a) vyšívané nebo z tylu, gázu nebo z jiných tkanin saz. čís. 255:

1. z umělého hedvábí spojeného s jinými předivy 1 800,-

2. z přírodního nebo floretového hedvábí spojeného s jinými předivy 6 000,-

b) stuhy tkané jako ryps, 6 cm široké nebo užší, barvené na černo, na šedo nebo na hnědo (stuhy na klobouky):

1. z umělého hedvábí spojeného s jinými předivy 800,-

2. z přírodního nebo floretového hedvábí spojeného s jinými předivy 1 800,-

c) jiné:

1. z umělého hedvábí spojeného s jinými předivy 1 200,-

2. z přírodního nebo floretového hedvábí spojeného s jinými předivy 2 400,-".

25. Sazební číslo 260 zní:

"260. Zboží prýmkářské a knoflikářské:

a) z umělého hedvábí spojeného s jinými předivy 700,-

b) z přírodního nebo floretového hedvábí spojeného s jinými předivy 1 560,-".

26. Ve druhém odstavci 4. všeobecné poznámky k sazební třídě XXII až XXVI
se vypouštějí slova "- mimo zboží saz. čís. 247 (vyšívané zboží celohedvábné) a 255 (vyšívané zboží polohedvábné) -".

27. Sazební položka 284 b) zní:

"b) ze dříví, slámy, kavylu (esparta) a podobných vláken:

1. mechanicky rozemletá beze cla

2. vyrobená způsobem chemickým beze cla".

28. Poznámky 1 a 2 za saz. čís. 285 se nahrazují touto poznámkou:

"Poznámka. Barytované kartony dovážené k výrobě fotografických papírů 0,60".

29. Poznámka za saz. čís. 287 zní:

"Poznámka. Papír dovážený na výrobu papírové příze, papírových pytlů, kabelů a umělých vrstvených hmot beze cla".

30. Poznámky za saz. pol. 290 a) se nahrazují touto poznámkou: za 100 kg

"Poznámka. Barytovaný papír dovážený k výrobě fotografických papírů beze cla".

31. Poznámka za saz. pol. 292 a) zní:

"Poznámka. Papír želatinový dovážený k výrobě citlivých fotografických papírů 2,-".

32. Sazební číslo 294 zní:

"294. Papír zlatý a stříbrný a papír se zlatými a stříbrnými vzorky
(pravý nebo nepravý, též bronzovaný), papír krajkovitý a podobný papír prorážený:

a) obtisky 96,-

b) ostatní 120,-".

33. Poznámky za saz. čís. 294 se nahrazují touto poznámkou:

"Poznámka. Pruhy z jednoduchého zlatého a stříbrného papíru o hladkých,
přímočarých okrajích, též ve svitcích, se vyclívají podle saz. čís. 294;
zoubkované pruhy ze zlatého a stříbrného papíru, všechny kašované pruhy
z těchto druhů papíru, jakož i všechny pruhy z krajkovitého papíru
a z podobného papíru proráženého, též ve svitcích, se však vyclívají
podle saz. čís. 299 jako přepychové zboží papírové.".

34. Poznámky k saz. pol. 296 a) 3 ß) se nahrazují touto poznámkou:

"Poznámka k saz. pol. 296 a) 3 ß). Papír dovážený na výrobu papírové příze, kabelů a umělých vrstvených hmot beze cla".

35. Sazební číslo 416 zní:

"416. Trouby z obyčejné kameniny nebo ze hmot žáruvzdorných 2,-".

36. Sazební položka 420 a) zní:

"a) z tuhy:

1. kelímky, váží-li kus více než 40 kg beze cla

2. ostatní 26,-".

37. V záhlaví sazebního čísla 428 a v sazební položce 428 b) se vypouštějí slova "k metalurgickému zpracování" a čárka před nimi.

38. Poznámka za saz. čís. 443 zní:

"Poznámka. Železné sudy saz. čís. 443, dovážené jako obaly naplněné zbožím,
podléhají 1/10 příslušné všeobecné celní sazby.".

39. Sazební položka 460 b) zní: z ceny

"b) ostatní 10 %
nikoli však více než 1 200,- Kčs za 100 kg".

40. Poznámka k saz. pol. 471 b) zní: za 100 kg

"Poznámka. Pera pro továrny na výrobu motorových vozidel 21,-".

41. Poznámky za saz. pol. 479 a) se nahrazují touto poznámkou:

"Poznámka. Součástky zboží nožířského, dále opracované (vrtané, opilované, kalené, broušené atd.), se vyclívají jako hotové zboží nožířské.".

42. Za saz. čís. 485 se vkládá tato nová poznámka:

"Poznámka k saz. čís. 483, 484 a 485. Valivá ložiska, nepatří-li do saz. čís. 552 beze cla".

43. Sazební položka 488 c) zní: za 100 kg

"c) zinek, též slitiny zinku s olovem nebo cínem beze cla".

44. Poznámka k saz. pol. 520 b) zní:

"Poznámka k saz. pol. 520 b). Hliníkové nádoby dovážené jako obaly naplněné zbožím, nejde-li o úpravu pro drobný prodej 100,-".

45. Sazební čísla 558 a 559 s poznámkou znějí:

"Plavidla. z ceny

558. Čluny sportovní, přívozní a pod. 25 %

559. Parníky, lodi motorové a všeliké lodi ostatní 15 %

Poznámka k saz. čís. 558 a 559. Lodní příslušenství (hnací stroje, pomocné čluny, plachty, ráhna, kotvy, kotevní řetězy, lodní lana, člunové háky, korkové nárazníky a pod.) se nevyclívá zvlášť, nepřesahuje-li obvyklé potřeby a je-li zahrnuto v ceně příslušného plavidla.".

46. Sazební položka 597 e) zní: za 100 kg

"e) kysličník hlinitý a hydroxyd hlinitý, umělý 4,80".

47. Poznámky k saz. pol. 597 e) se nahrazují touto poznámkou:

"Poznámka. Kysličník hlinitý, dovážený k výrobě umělého korundu a pod., na povolení ústřední celní správy, za podmínek stanovených nařízením beze cla".

48. Záhlaví sazebního čísla 598 zní:

"598. Kyseliny anorganické i organické:".

49. Za sazební položku 598 g) se vkládají tyto nové sazební položky: z ceny

"h) kyseliny anorganické jinam nezařaděné 15 %

i) kyseliny organické acyklické jinam nezařaděné 15 %

k) kyseliny organické cyklické jinam nezařaděné 15 %".

50. Sazební položka 599 k) 2 zní: za 100 kg

"k) 2. šťovan draselný (sůl šťavelová); vinný kámen, čištěný; uhličitan amonný 96,-".

51. Za sazební položku 599 k) 2 se vkládá tato nová položka 599 k) 3:

"k) 3. dusitan sodný 10,-".

52. Poznámka za saz. pol. 599 o) 2 zní:

"Poznámka. Dusičnan amonný (též ledek vápenatoamonný) k hnojení, na osvědčení ministerstva zemědělství beze cla".

53. Sazební položka 600 l) zní:

"l) 1. uhličitan vápenatý, umělý; fosforečnan vápenatý, umělý; karbid vápníku; dusičnan strontnatý; dusičnan barnatý; sloučeniny prvků vzácných zemin 80,-

l) 2. chlorid barnatý 10,-".

54. Sazební položka 604 i) zní:

"i) opiové alkaloidy a jejich deriváty 10 000,-".

55. Poznámka za saz. čís. 621 zní:

"Poznámka. Argon, dovážený k výrobě elektrických lamp, a freon, dovážený pro továrny na výrobu chladicích zařízení, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením beze cla".

56. Sazební položka 623 a) zní: za 100 kg

"a) v sudech 30,-".

57. Poznámka 2 k saz. čís. 624 zní:

"2. Roztoky umělých pryskyřic, bez přísad, dovážené k výrobě laků pro továrny na výrobu lakových pokostů 30,-".

58. Sazební položka 630 III zní:

"III. vaty a obvazy upravené k účelům léčebným 330,-".

59. Poznámka za saz. čís. 630 zní:

"Poznámka. Léčiva dovážená k dalšímu zpracování, na povolení ústřední celní správy, za podmínek stanovených nařízením 20,-".

60. Třída XLVIII zní:

 XLVIII. Výrobky z tuků, vosků, parafinu a podobných látekz ceny
634.Pasty na podlahu 20 %
635.Svíčky a podobné zboží 25 %
  za 100 kg
636.Olej na tureckou červeň 40,-
637.Mýdlo: 
 a) obyčejné40,-
 b) jemné, t.j. navoněné nebo upravené pro drobný prodej 600,-
  z ceny
638.Smáčecí, prací, emulgační a podobné prostředky pro textilní průmysl 10 %
639.Výrobky tvářené z vosku, parafinu, stearinu a podobných látek, jinam nezařaděné 20 %

61. Sazební číslo 640 zní:

"640. Zápalky a ostatní obyčejné zápalné zboží: za 100 kg

a) zápalky 170,-

z ceny

b) ostatní 5 %".

62. Poznámka k saz. pol. 646 a) zní:

"Poznámka. Nitrocelulosa k výrobě laků, dovážená pro továrny na výrobu lakových pokostů beze cla".

63. Poznámky za saz. čís. 8, za saz. čís. 27, za saz. čís. 40, za saz. čís. 94, za saz. čís. 194, za saz. čís. 214, za saz. čís. 231, za saz. čís. 256, za saz. čís. 341, za saz. pol. 394 b) 2, za saz. čís. 424, za saz. čís. 428, za saz. pol. 434 a), za saz. pol. 434 b), za saz. pol. 435 a), za saz. pol. 488 c) se zrušují.

64. V ustanovení pod písm. a) všeobecné poznámky k celnímu sazebníku dovoznímu se slova "hedvábné zboží" nahrazují slovy "hedvábné zboží z přírodního hedvábí".

65. V ustanovení pod písm. b) všeobecné poznámky k celnímu sazebníku dovoznímu se slova "výšivky (nikoli hedvábím)" nahrazují slovy "výšivky (nikoli přírodním hedvábím)".

66. Druhý díl (Vývoz) celního sazebníku se nahrazuje tímto zněním:

"DRUHÝ DÍL

VÝVOZ

Všechno zboží ve vývozu je beze cla."

§ 2

(1) V době od 1. července 1953 do 31. prosince 1954 se nevyměřují a nevybírají cla při dovozu zboží patřícího do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek):

1. Kakaové boby a slupky.

Poznámka 1 k saz. čís. 9. Sušené fíky ve věncích nebo jinak balené, k výrobě kávových náhražek, na dovolovací list.

13. Citrony, cedráty a pomeranče, naložené ve slané vodě; nezralé drobné pomeranče; kůra pomerančová, cedrátová a citronová, též mletá nebo naložená ve slané vodě.

22 a). Tabák surový.

Poznámka k saz. čís. 22. Tabákový výtažek pro potřebu zemědělskou.

23 až 29. Obilí.

31 až 34. Luštěniny; mouka a mlýnské výrobky; rýže.

35 až 39. Ovoce.

40. Brambory, řepa.

43. Zelenina výslovně nejmenovaná, čerstvá.

45 až 52. Semena.

63 až 70. Dobytek jatečný a tažný.

73, 74, 75 b). Jiná zvířata.

78. Mléko a smetana.

79. Vejce drůbeží, též žloutek a bílek, tekutý.

88 až 97, 99 až 101. Tuky, vyšší mastné kyseliny a pod.

102 až 106. Mastné oleje.

117 až 119, 122, 125, 128, 130 až 132. Potraviny.

141 b). Umělé suroviny řezbářské a soustružnické výslovně nejmenované, dále neopracované.

145 b). Sádra pálená.

ex 146 b). Bílá křída, mletá, plavená.

148 b), c) i poznámka. Barevné hlinky.

ex 162. Výtažky tříslové.

163. Výtažky barvířské výslovně nejmenované.

183 až 187. Bavlněná příze.

204 a), b), c). Příze lněná (ze lněného vlákna nebo ze lněné koudele); příze ramiová (z čínské kopřivy).

Poznámka k saz. čís. 204, 205 a 206. Příze na vázání snopů, v klubku nebo na vijáku.

242 až 244. Hedvábí.

306. Kaučukové těsto.

312. Zboží z měkkého kaučuku výslovně nejmenované, též spojené s obyčejnými nebo jemnými hmotami.

313. Tvrdá guma (tvrdosti rohu nebo kůže) v deskách, tyčích a trubkách, též leštěná, avšak dále neopracovaná.

320. Technické potřeby.

328 až 337 i poznámka 1 za saz. čís. 337. Kůže.

351 a) 1. Dýhy i desky ze sklížených dýh, nevykládané, surové.

413. Cihly žáruvzdorné.

423. Isolační a montovací předměty pro elektrotechnické účely, nespojené s jinými hmotami.

428 a). Surové železo.

429. Ingoty.

430. Housky (brusky) z plávkové oceli; předvalky, ploštiny.

431. Ocelové tyče.

432. Ocelové plechy.

435. Kalený drát.

470. Pružinová ocel.

488 a). Olovo, též slitiny olova s antimonem, arsenem, cínem nebo zinkem.

489. Řezané desky (planches).

546. Elektrické uhlíky.

597: g) zinková běloba (kysličník zinečnatý)

h) kysličník cíničitý, umělý (cínový popel)

q) peroxyd vodíku.

598: ex b) 2. kyselina dusičná

c) 1. kyselina sírová nedýmavá

d) 2. kyselina boritá, přečištěná

h) až k) kyseliny jinam nezařaděné.

599: f) 1. soda kalcinovaná (žíhaná)

g) 2. síran amonný

i) 1. borax čištěný

m) 1. chroman draselný i sodný (žlutý) a dvojchroman draselný i sodný (červený)

ex o) 2. chlorečnan draselný a sodný.

600: g) i poznámka: běloba na lesk, běloba barytová (umělý síran barnatý); síran hořečnatý (hořká sůl)

ex l) karbid vápníku

m) dusíkaté vápno

n) ledek vápenatý.

601 d) 2. síran nikelnatý a nikelnatoamonný.

604: a) glycerin surový

b) glycerin čištěný, t.j. vodojasný nebo zbarvený, bez popelu.

610. Želatina (čištěná, sušená klihovatina původu živočišného i rostlinného), též na prach utlučená a želatinové zboží.

611. Klih všech druhů, též vyzina (vyzí klí).

612. Albumin a ostatní bílkoviny výslovně nejmenované; kasein.

613. Škrob (také škrobová moučka).

614 a). Lepek.

617. Superfosfáty.

619. i poznámky 1 až 3. Kolodium; chloroform; alkohol methylnatý (methanol, dřevný líh); alkoholy propylnaté, butylnaté, amylnaté; přiboudlina; oceton; sehnaná kyselina octová.

620 b). i poznámka; ethery (vyjma ether ethylnatý), estery.

622 d). i poznámky 1 až 3. Pomocné látky a výrobky chemické, výslovně nejmenované, ostatní.

625 a). sirné černi; barvy antrachinonové, mimo kypové; barvy azové.

626 a). i 626 b) 2. Barvy výslovně nejmenované, jiné než ultramarin modrý.

630. II. prostředky proti škodlivým činitelům výroby rostlinné.

ex 644. elektrické rozněcovače.

652 a). moučka kostní.

653 a). tuhé zbytky po výrobě mastných olejů, též mleté.

(2) V době od 1. ledna 1954 do 31. prosince 1954 se nevyměřuje a nevybírá clo při dovozu polotovarů z ropy a z dehtu hnědouhelného, podle poznámky k saz. čís. 177 až 179, k dalšímu průmyslovému zpracování na minerální oleje.


§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 1953; provede je ministr zahraničního obchodu v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Široký v. r.

Dvořák v. r.

Přesunout nahoru