Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení č. 50/1953 Sb.Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se částečně mění placení nájemného

Částka 29/1953
Platnost od 16.06.1953
Účinnost od 01.07.1953
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

50.

Nařízení ministra spravedlnosti

ze dne 5. června 1953,

kterým se částečně mění placení nájemného

Ministr spravedlnosti nařizuje v dohodě se zúčastněnými ministry podle §§ 393 a 569 občanského zákoníka č. 141/1950 Sb.:


§ 1

Ustanovení § 9 nařízení č. 157/1950 Sb., kterým se provádějí některá ustanovení občanského zákoníka, se mění a zní:

"Jestliže se podle nájemní smlouvy, která se netýká pozemků zemědělských nebo lesních, má nájemné platit ve lhůtách delších než měsíčních, může nájemce napříště nájemné platit měsíčně."


§ 2

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 1953.


Široký v. r.

Dr. Rais v. r.

Přesunout nahoru