Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 46/1953 Sb.Vládní nařízení, kterým se nově začleňují, mění nebo zrušují některé složky státního úřadu plánovacího

Částka 28/1953
Platnost od 08.06.1953
Účinnost od 08.06.1953
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

46.

Vládní nařízení

ze dne 12. května 1953,

kterým se nově začleňují, mění nebo zrušují některé složky státního úřadu plánovacího

Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organisaci veřejné správy:


§ 1

Z působnosti státního úřadu plánovacího se vyjímají správa státní reservy, ústřední arbitrážní komise, úřad pro normalisaci a úřad pro vynálezy a zlepšovací náměty a z působnosti slovenského plánovacího úřadu slovenská arbitrážní komise.

§ 2zrušeno

§ 3

(1) Z ústřední arbitrážní komise se zřizuje státní arbitráž při vládě republiky Československé a ze slovenské arbitrážní komise státní arbitráž při sboru pověřenců.

(2) Složení a působnost státní arbitráže budou upraveny zvláštními předpisy.

§ 4

(1) Úřad pro normalisaci se přičleňuje k vládě republiky Československé jako ústřední orgán státní správy v oboru technické normalisace.

(2) V čele úřadu pro normalisaci je jeho předseda, kterého zastupuje náměstek. Předsedu a jeho náměstka jmenuje a odvolává president republiky na návrh vlády.

§ 5

(1) Z úřadu pro vynálezy a zlepšovací náměty se zřizuje při vládě republiky Československé úřad pro vynálezy jako ústřední orgán státní správy v oboru vynálezů.

(2) V čele úřadu pro vynálezy je jeho předseda, kterého zastupuje náměstek. Předsedu a jeho náměstka jmenuje a odvolává president republiky na návrh vlády.

§ 6

(1) Z Ústavu pro technicko-hospodářskou dokumentaci při státním úřadě plánovacím se zřizuje Ústav pro technické a ekonomické informace.

(2) Ústav pro technické a ekonomické informace pracuje podle statutu, který stanoví ministr-předseda státního úřadu plánovacího.

§ 7

Zrušují se

a) Ústav pro hospodářský a sociální výzkum,

b) Dělnická plánovací škola.

§ 8

Úkoly institucí uvedených v §§ 1 až 5 podrobněji určí v souvislosti se změnami podle tohoto nařízení vláda.


§ 9

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení kromě ustanovení § 7 písm. b), které nabude účinnosti dnem 1. července 1953; nařízení provedou předseda vlády a ministr-předseda státního úřadu plánovacího.


Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Ing. Púčik v. r.

Přesunout nahoru