Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 45/1953 Sb.Vyhláška ministra financí o vydání peněz vzoru 1953

Částka 27/1953
Platnost od 30.05.1953
Účinnost od 01.06.1953
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

45.

Vyhláška ministra financí

ze dne 30. května 1953

o vydání peněz vzoru 1953

Ministr financí vyhlašuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 41/1953 Sb., o peněžní reformě:


§ 1

Dnem 1. června 1953 se dávají do oběhu nové peníze vzoru 1953 znějící na československé koruny, a to

a) bankovky Státní banky československé po 100, 50, 25 a 10 Kčs (§ 2 ),

b) státovky po 5, 3 a 1 Kčs (§ 3),

c) mince po 25, 10, 5 a 3 haléřích a po 1 haléři (§ 4).

§ 2

(1) Bankovky uvedené v § 1 písm. a) jsou vytištěny na bílém papíře s vodoznakem, rovnoměrně rozmístěným po celé ploše papíru.

(2) Na všech těchto bankovkách jsou kromě vyznačení hodnoty slovy vždy v českém a slovenském jazyku ještě tyto texty: "BANKOVKA STÁTNÍ BANKY ČESKOSLOVENSKÉ", "BANKOVKY JSOU KRYTY ZLATEM A OSTATNÍMI AKTIVY STÁTNÍ BANKY ČESKOSLOVENSKÉ" a "Padělání bankovek se trestá podle zákona". Na líci každé bankovky je červeně vytištěna serie dvěma písmeny a šestimístné číslo bankovky, při čemž na bankovkách po 100 Kčs a po 50 Kčs jsou serie a číslo vytištěny dvakrát. Na každé bankovce je vytištěn rok "1953".

(3) Bankovky po 100 Kčs mají základní barvu hnědou. Na líci je v levé části ve zdobeném rámu s vavřínovou snítkou postava dělníka a rolníka. V pravé části plochy na světle hnědém podkladě uprostřed růžice je tmavší růžovou barvou vytištěna číslice "100", kterou překrývá vyznačení hodnoty bankovky slovy. V pravém rohu v oválné růžici je číslice "100". Na rubu bankovky je v obdélníkovém rámu obraz Hradčan. Levá část rámu je částečně překryta státním znakem, který je zasazen do ornamentální výzdoby na světle zeleném podkladě. Uprostřed rámu nahoře a uprostřed vpravo ve světle zeleném odstínu je číslice "100". Číslice "100" je také pod státním znakem.

(4) Bankovky po 50 Kčs mají základní barvu zelenou. V levé části líce ve zdobeném rámu je na temně zeleném pozadí obraz setkání československého partyzána se sovětským vojákem - osvoboditelem. Pod tímto obrazem je růžice se světle zelenou číslicí "50", další číslice "50" je v pravém rohu nahoře. Ve světle zeleném jednoduchém obdélníkovém orámování uprostřed je na růžicové výzdobě zdobená číslice "50" modrozeleného odstínu a pod ní je vypsána hodnota bankovky slovy. Na rubu v rámu s číslicí "50" v jeho pravém rohu nahoře a dole a se státním znakem, zasazeným s výzdobou zelené a modrozelené barvy po celé levé části rámu, je obraz Banské Bystrice.

(5) Bankovky po 25 Kčs mají základní barvu modrou. Na lící je ve všech rozích rámu číslice "25". V levé části orámované plochy je na tmavomodrém podkladě zasazeném do zdobeného rámu obraz Jana Žižky na koni. V pravé polovině této plochy je v růžicové ornamentice fialové a modrozelené barvy číslice "25" a pod ní hodnota bankovky slovy. Na rubu je v oválném rámu fialového odstínu vyobrazeno město Tábor. Rám je přikryt na levé straně státním znakem, pod nímž je vytištěna číslice "25", další dvě číslice "25" jsou umístěny v malých růžicích po pravé straně.

(6) Bankovky po 10 Kčs mají základní barvu cihlově hnědou. Na líci v bohatě zdobeném rámu je po levé straně v ornamentální úpravě číslice "10". Číslice "10" je umístěna dále v pravých rozích rámu nahoře i dole. Střed bankovky je vytvořen světle hnědou síťkou, do níž je ze zelených čar vetkána růžice s číslicí "10" taktéž zelené barvy, přetištěnou označením hodnoty bankovky slovy. Na rubu v horních rozích rámu jsou šikmo položeny číslice "10", dolní rohy rámu nesou číslice "10", postavené kolmo. Levá část nese v oválném rámu, zdobeném v dolní části a po stranách lipovými větvemi a obilnými klasy, státní znak na cihlově hnědém podkladě. Po pravé straně státního znaku na podkladě z paprsků zelené barvy je podélný rám ohraničující plochu oválného tvaru s velkou zdobenou číslicí "10" uprostřed.

§ 3

(1) Státovky uvedené v § 1 písm. b) jsou vytištěny na bílém papíře s dobře viditelným vodoznakem, rovnoměrně rozmístěným po celé ploše papíru.

(2) Na všech těchto státovkách je kromě vyznačené hodnoty státovky slovy vždy v českém a slovenském jazyku vytištěno na líci "STÁTOVKA REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ" a "PADĚLÁNÍ SE TRESTÁ", rubu pak "STÁTOVKY JSOU KRYTY VEŠKERÝM MAJETKEM REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ. ÚŘADY, PODNIKY A JINÉ ORGANISACE I OSOBY JSOU POVINNY JE PŘIJÍMAT KE VŠEM PLATŮM PODLE VYZNAČENÉ HODNOTY". Na líci každé státovky je vytištěn rok "1953" a červeně vytištěna serie dvěma písmeny a šestimístné číslo státovky.

(3) Státovky po 5 Kčs mají základní barvu světle zelenou. Na líci v ornamentální výzdobě je ve všech rozích číslice "5". Střed státovky má v podtisku velkou číslice "5" v jasně zelených obrysech, přetištěnou označením hodnoty státovky slovy. Na rubu státovky uprostřed je státní znak, jehož rám je po obou stranách obklopen obilnými klasy a lipovými listy. Nad státním znakem je nápis "REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ". Po obou stranách státního znaku na síťce jasně zelené barvy jsou zdobené číslice "5".

(4) Státovky po 3 Kčs mají základní barvu světle modrou. Na líci v ornamentální úpravě jsou v obou horních rozích v růžicích číslice "3". Ve středu státovky vytvořeném na podkladě modrozelené ozdobné síťky je uprostřed ve svisle postavené oválné růžici číslice "3" s vyznačením hodnoty slovy po stranách. Další číslice "3" jsou v obou horních rozích a v podtisku na dolním okraji po obou stranách. Rub má v ornamentální úpravě ve středu orámovaný státní znak. Jeho rám je v horní části přetištěn nápisem "REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ". Po obou stranách státního znaku jsou jako podtisk zdobené číslice "3".

(5) Státovky po 1 Kčs mají základní barvu světle hnědou. Líc nese ve všech rozích rámu číslici "1". Střed státovky ze síťky světle hnědých čar a s růžicí tmavší barvy uprostřed nese označení hodnoty státovky slovy a má po obou stranách na ornamentálním podkladě bílé číslice "1". Rub má ve svém středu státní znak ve zdobeném rámu s lipovými větvičkami na dolní části. Nad rámem státního znaku je obloukovitě nápis "REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ", který překrývá zčásti i růžice po obou stranách státního znaku, v jejichž středu jako podklad je velká číslice "1". Také ve všech rozích jsou vytištěny číslice "1".

§ 4

Mince uvedené v § 1 písm. c) nesou u všech hodnot uprostřed na líci číslici, vyjadřující jejich hodnotu; číslice jsou zasazeny vždy mezi lipové snítky sepnuté stužkou uprostřed dole. Na konci lipových větviček nahoře nad číslicí uprostřed je pěticípá hvězda. Rub všech mincí nese uprostřed státní znak s nápisem " REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ" podél obvodu mince a s rokem "1953" mezi tímto nápisem dole. Mince po 25 haléřích mají průměr 24 mm, mince po 10 haléřích 22 mm, mince po 5 haléřích 20 mm, mince po 3 haléřích 18 mm a mince po 1 haléři 16 mm. Síla mincí po 25 a 10 haléřích je 1,2 mm, ostatních mincí 1 mm. mince po 25 a 10 haléřích jsou raženy s vroubkovanými okraji, mince po 5 a 3 haléřích a po 1 haléři s hladkými okraji.


§ 5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 1953.


Kabeš v. r.

Přesunout nahoru