Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 43/1953 Sb.Vládní nařízení, kterým se upravují procenta zvýšení a snížení daně ze mzdy

Částka 26/1953
Platnost od 30.05.1953
Účinnost od 01.06.1953
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

43.

Vládní nařízení

ze dne 30. května 1953,

kterým se upravují procenta zvýšení a snížení daně ze mzdy

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 22 odst. 2 zákona č. 76/1952 Sb., o dani ze mzdy:


§ 1

(1) Daň podle § 6 zákona č. 76/1952 Sb., o dani ze mzdy (dále jen "zákon"), se zvyšuje:

a) poplatníkům, kteří nevyživují žádnou osobu nebo vyživují jen jednu osobu, o 100 % daně;

b) poplatníkům, kteří vychovali alespoň jedno dítě, i když o ně již nepečují, o 66 % daně;

c) manželkám (družkám), které pobírají mzdu a žijí s manželem (druhem) ve společné domácnosti, o 66 % daně, jestliže pečují alespoň o jedno dítě, nebo alespoň jedno dítě vychovaly.

(2) Zvýšení o 100 % se vybírá, přesahuje-li daňový základ 460 Kčs měsíčně a zvýšení o 66 %, přesahuje-li daňový základ 560 Kčs měsíčně.

§ 2

Daň podle § 6 zákona se snižuje o 30 % poplatníkům, kteří vyživují 3 osoby, o 50 % poplatníkům, kteří vyživují 4 osoby a o 70 % poplatníkům, kteří vyživují 5 nebo více osob.

§ 3

(1) Procenta zvýšení a snížení daně stanovená v §§ 1 a 2 nahrazují procenta zvýšení a snížení daně stanovená v §§ 7 a 8 zákona.

(2) Vzhledem ke změně procenta snížení daně může, odchylkou od § 10 zákona, daň po snížení podle §§ 8 a 9 zákona činit u poplatníka méně než 8% daňového základu.

§ 4

Peněžité částky uvedené v tomto nařízení se rozumějí v nových penězích podle zákona č. 41/1953 Sb., o peněžní reformě.


§ 5

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. června 1953 a platí pro zdanění

a) mezd za práci (§ 3 odst. 2 zákona) vyplácených na dobu po 31. květnu 1953,

b) mezd za práci vyplácených po 10. červnu 1953, za dobu před 1. červnem 1953,

c) důchodů (§ 3 odst. 3 zákona) a stipendií vyplácených po 30. červnu 1953; provede je ministr financí.


Široký v. r.

Kabeš v. r.

Přesunout nahoru