Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení č. 39/1953 Sb.Nařízení ministrů spravedlnosti, národní obrany a vnitra, kterým se mění nařízení o rejstříku trestů

Částka 23/1953
Platnost od 22.05.1953
Účinnost od 22.05.1953
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

39.

Nařízení

Ministrů spravedlnosti, národní obrany a vnitra

ze dne 12. května 1953,

kterým se mění nařízení o rejstříku trestů

Ministr spravedlnosti, ministr národní obrany a ministr vnitra nařizují podle § 325 zákona č. 87/1950 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), a podle § 94 zákona č. 89/1950 Sb., o trestním řízení správním (trestní řád správní):


Čl. I

Nařízení ministrů spravedlnosti, národní obrany a vnitra č. 100/1951 Sb., o rejstříku trestů, se mění takto:

1. § 2 odst. 1 zní:

"(1) Do rejstříku trestů se zapisují

a) tresty pravomocně uložené soudem,

b) tresty odnětí svobody, veřejného pokárání nebo pokuty převyšující částku 1 000 Kčs pravomocně uložené národními výbory, jakož i vedlejší tresty uložené vedle některého z těchto trestů."

2. § 4 odst. 2 věta první zní:

"Ve výpisu, který se vydává soudu nebo orgánu státní správy k účelu trestního řízení, se uvedou zápisy o všech trestech zapsaných v rejstříku trestů;".


Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Široký v. r.

arm. gen. Dr. Čepička v. r.

Nosek v. r.

Dr. Rais v. r.

Přesunout nahoru