Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 38/1953 Sb.Vládní nařízení, kterým se mění, po případě doplňují některá ustanovení platových řádů pro správní zaměstnance, učitele, zaměstnance zdravotní péče a soudce z povolání, prokurátory a soudcovské čekatele

Částka 23/1953
Platnost od 22.05.1953
Účinnost od 01.06.1953
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

38.

Vládní nařízení

ze dne 12. května 1953,

kterým se mění, po případě doplňují některá ustanovení platových řádů pro správní zaměstnance, učitele,zaměstnance zdravotní péče a soudce z povolání, prokurátory a soudcovské čekatele

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 32 zákona č. 66/1950 Sb., o pracovních a platových poměrech státních zaměstnanců, a podle § 31 zákona č. 67/1950 Sb., o pracovních a platových poměrech soudců z povolání, prokurátorů a soudcovských čekatelů (soudcovského zákona):


§ 1

(1) Základní (pevný) plat, funkční (ředitelské) přídavky, pracovní přídavky, jazykový a nebezpečnostní příplatek a přídavek na děti za příslušný kalendářní měsíc se vyplácejí v období mezi 2. až 7. dnem příštího měsíce; ministr financí určí v dohodě s jednotnou odborovou organisací rozdělení dnů výplaty pro úřady a orgány státní správy. Patnáct dní přede dnem výplaty se zaměstnancům poskytne záloha ve výši jedné poloviny těchto příjmů. Připadne-li den výplaty nebo poskytnutí zálohy na neděli nebo jiný den, pro který platí ustanovení o nedělích, vyplácejí se uvedené příjmy posledního předcházejícího pracovního dne.

(2) Posunutí výplaty na dny stanovené podle odstavce 1 se provede postupným posouváním dnů výplaty tak, aby výplata za měsíc listopad 1953 byla provedena už v období stanoveném v uvedeném odstavci. Podrobnosti stanoví ministr financí.

(3) Jak se vyplácejí (poskytují) ostatní druhy příjmů z pracovního poměru, stanoví ministr financí v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


§ 2

Platový řád pro správní zaměstnance a platový řád pro zaměstnance zdravotní péče se doplňují tímto ustanovením:

"§ 20a

Práce v úkolové mzdě

(1) U prací, u nichž jsou pro to technické předpoklady a kde by nebyla ohrožena jakost práce, zavede se práce v úkolové mzdě.

(2) Druhy prací, u nichž se tak může stát, a úkolové tarify stanoví ministr financí se souhlasem státní mzdové komise."

§ 3

Ustanovení § 24 platového řádu pro správní zaměstnance, § 25 platového řádu pro učitele, § 24 platového řádu pro zaměstnance zdravotní péče a § 17 platového řádu pro soudce z povolání, prokurátory a soudcovské čekatele se zrušují.


§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. června 1953; provede je ministr financí v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Široký v. r.

Kabeš v. r.

Přesunout nahoru