Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 34/1953 Sb.Zákon, jímž některé osoby nabývají československého státního občanství

Částka 19/1953
Platnost od 07.05.1953
Účinnost od 07.05.1953
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

34.

Zákon

ze dne 24. dubna 1953,

jímž některé osoby nabývají československého státního občanství

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

(1) Osoby německé národnosti, které pozbyly československého státního občanství podle dekretu č. 33/1945 Sb. a mají v den, kdy tento zákon nabude účinnosti, bydliště na území Československé republiky, stávají se československými občany, pokud československého státního občanství nenabyly již dříve.

(2) Spolu s manželem, po případě spolu s otcem nebo matkou, stávají se československými občany manželky a nezletilé děti osob uvedených v předchozím odstavci, pokud se jimi již nestaly podle uvedeného odstavce, jestliže mají bydliště na území Československé republiky a nejsou příslušníky jiného státu.


§ 2

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr vnitra.


Zápotocký v. r.

Dr. John v. r.

Široký v. r.

Nosek v. r.

Přesunout nahoru