Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 30/1953 Sb.Vládní nařízení, jímž se mění a doplňuje vládní nařízení o organisaci silniční, letecké a vodní dopravy a cestovního ruchu

Částka 17/1953
Platnost od 05.05.1953
Účinnost od 05.05.1953
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

30.

Vládní nařízení

ze dne 14. dubna 1953,

jímž se mění a doplňuje vládní nařízení o organisaci silniční, letecké a vodní dopravy a cestovního ruchu

Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákona o pětiletém plánu):


Čl. I

Vládní nařízení č. 34/1952 Sb. se mění a doplňuje takto:

1. § 12 odst. 2 zní:

"(2) Organisaci hlavních správ upraví podrobně statuty, které vydá ministr dopravy."

2. § 13 odst. 5 zní:

"(5) Organisaci hlavní správy civilního letectví podrobně upraví statut, který vydá ministr dopravy v dohodě s ministrem národní obrany."

3. § 13 odst. 6 zní:

"(6) V čele hlavní správy civilního letectví je ředitel, jehož jmenuje a odvolává vláda. Je podřízen ministru dopravy a jemu odpovídá ze své činnosti."

4. § 14 odst . 1 zní:

"(1) Působnost , kterou dosud vykonává ministerstvo dopravy podle zvláštních předpisů v oboru silniční, letecké a vodní dopravy, zůstává nedotčena. V oboru vodní dopravy přísluší ministerstvu dopravy také určovat podmínky pro používání zařízení ve veřejných přístavech a překladištích, jakož i upravovat podmínky pro dopravu osob a zboží a za tím účelem v dohodě s ministrem národní obrany vydávat, po případě schvalovat potřebné přepravní, překladištní a skladovací řády."


Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr dopravy v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Zápotocký v. r.

Široký v. r.

A. Pospíšil v. r.

Přesunout nahoru