Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 15/1953 Sb.Vládní nařízení o ověřování listin a podpisů na listinách národními výbory

Částka 9/1953
Platnost od 20.03.1953
Účinnost od 01.04.1953
Zrušeno k 01.01.1993 (264/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

15.

Vládní nařízení

ze dne 4. března 1953

o ověřování listin a podpisů na listinách národními výbory

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1 odst. 1 písm. a) zákona č. 143/1949 Sb., o změnách v organisaci veřejné správy a v působnosti jejích orgánů:


§ 1

(1) Soudní a notářské ověření opisů (fotokopií) listin a podpisů na listinách lze nahradit ověřením místního národního výboru, pokud nejde o listiny, jichž má být použito v cizině.

(2) Toto ověřování provádějí na žádost všechny místní národní výbory pověřené vedením matrik. Nemůže-li místní národní výbor z jazykových důvodů ověření bezpečně provést, odkáže žadatele na lidový soud nebo na státní notářství. To může učinit i v jiných případech, považuje-li to za účelné.

(3) Ověřeny nemohou být opisy (fotokopie) vojenských, občanských a jim na roveň postavených průkazů.

§ 2

V případech, kde to neodporuje obecnému zájmu, vydávají národní výbory všech stupňů ověřené stejnopisy svých úředních vyřízení nebo výpisy z těchto vyřízení, požádá-li o to osoba, jíž se úřední vyřízení týká, nebo jež osvědčí odůvodněný zájem. Těchto stejnopisů (výpisů) lze použít stejně jako opisů ověřených soudně, notářsky nebo místním národním výborem.

§ 3

Ministerstvo vnitra upraví podrobnosti k provedení tohoto nařízení.


§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1953; provede je ministr vnitra.


Zápotocký v. r.

Nosek v. r.

Přesunout nahoru