Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 14/1953 Sb.Vládní nařízení, kterým se zakládá řád "Řád budování socialistické vlasti"

Částka 9/1953
Platnost od 20.03.1953
Účinnost od 03.02.1953
Zrušeno k 15.10.1990 (404/1990 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

14.

Vládní nařízení

ze dne 3. února 1953,

kterým se zakládá řád „Řád budování socialistické vlasti“

Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 zákona č. 247/1949 Sb., o vyznamenáních a čestných uznáních:


§ 1

K ocenění zásluh o vítězné vybudování socialismu v naší vlasti zakládá se „Řád budování socialistické vlasti“.

§ 2

Řád budování socialistické vlasti se propůjčuje za mimořádně vynikající zásluhy o uskutečnění socialismu v Československé republice, získané při budování státu a v boji o mír na poli politickém, hospodářském, sociálním nebo kulturním, při zvyšování branné schopnosti státu nebo v boji s vnitřním nepřítelem.

§ 3

Podrobnosti o podmínkách udělení Řádu budování socialistické vlasti, jakož i podrobnosti o jeho nošení a o nošení dosavadních řádů a vyznamenání jsou obsaženy v připojených stanovách, které jsou součástí tohoto nařízení.

§ 4

Věci Řádu budování socialistické vlasti spravuje předseda vlády. Podávání a projednávání návrhů tohoto řádu upraví předseda vlády směrnicemi, vydanými v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


§ 5

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 3. února 1953; provedou je všichni členové vlády.


Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Krosnář v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Dr. Kyselý v. r.

arm. gen. Bacílek v. r.

Málek v. r.

arm. gen. Dr. Čepička v. r.

Maurer v. r.

Kopecký v. r.

Nepomucký v. r.

Novotný v. r.

Dr. Neuman v. r.

Fierlinger v. r.

Nosek v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Plojhar v. r.

Uher v. r.

Pokorný v. r.

Bílek v. r.

Poláček v. r.

David v. r.

A. Pospíšil v. r.

Dvořák v. r.

J. Pospíšil v. r.

Ďuriš v. r.

Ing. Púčik v. r.

Harus v. r.

Dr. Rais v. r.

Dr. Havelka v. r.

Smida v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Sýkora v. r.

Jonáš v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Kabeš v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Krajčír v. r.

Šrámek v. r.

Štoll v. r.


Příloha k vládnímu nařízení č. 14/1953 Sb.

STANOVY

Řádu budování socialistické vlasti

Článek I

Řád budování socialistické vlasti

(1) Řád budování socialistické vlasti se propůjčuje za mimořádně vynikající zásluhy o uskutečnění socialismu v Československé republice, získané při budování státu a v boji o mír na poli politickém, hospodářském, sociálním nebo kulturním, při zvyšování branné schopnosti státu nebo v boji s vnitřním nepřítelem.

(2) Řád budování socialistické vlasti propůjčuje na návrh vlády president republiky.

(3) Zároveň s řádem dostane vyznamenaný diplom a řádovou knížku jako doklad o nošení řádu.

(4) Řád budování socialistické vlasti tvoří pěticípá hvězda upevněná závěsem na stuze. Hvězda je ražena ze zlata, její přední plocha je rudě smaltována, zadní plocha je leštěná. Hroty jsou ukončeny zlatými kuličkami. Průměr hvězdy mezi hroty bez kuliček činí 45 mm. Ve středu přední strany hvězdy je ražený, zlatý kotouč s plastickým malým státním znakem. Na zadní straně je stejně velký kotouč s plastickým motivem stuhy a nápisem „Za socialistickou vlast“ a dvěma vavřínovými snítkami. Na levé straně zadního kotouče je malý oválný plastický tvar pro matriční číslo. Závěs je rovněž ražen ze zlata a sestává z pásku s iniciálami ČSR a z lipových ratolestí sevřených sponou. Nad sponou je zamontován do platiny brilant ve váze 0,30 karátu. Největší rozměr závěsu je 30 mm, výška 20 mm. Závěs je spojen s hvězdou zlatým závěsným kroužkem. Stuha řádu je 38 mm široká a 55 mm dlouhá; stuha je rudá s 15 mm širokým tmavěrudým pruhem uprostřed. Vyobrazení je připojeno.

(5) Řád budování socialistické vlasti se nosí na levé straně prsou přede všemi československými řády a vyznamenáními. Nosí-li se pouze stužka řádu, je napjata na pravoúhlé liště 10 mm široké a 38 mm dlouhé.

Článek II

Pořadí řádu

(1) Řád budování socialistické vlasti se nosí na levé straně prsou. Dosavadní řády a vyznamenání se nosí na té straně prsou, kterou určily vlastní stanovy, s výjimkou stříbrné hvězdy Řádu 25. února 1948, která se nosí na pravé straně prsou.

(2) Řády a vyznamenání se řadí

a) na levé straně prsou zprava do leva v tomto pořadí: Řád budování socialistické vlasti, Řád Republiky, Řád Práce, stříbrná medaile Řádu 25. února 1948, bronzová medaile Řádu 25. února 1948, kříž Československého vojenského řádu Bílého lva „Za vítězství“, Československý válečný kříž z roku 1914-1918, Československý válečný kříž z roku 1939, I. třída Řádu slovenského národního povstání, zlatá medaile Československého vojenského řádu Bílého lva „Za vítězství“, stříbrná medaile Československého vojenského řádu Bílého lva „Za vítězství“, II. třída Řádu slovenského národního povstání, medaile Československého velitelského řádu Jana Žižky z Trocnova, vyznamenání Za zásluhy o výstavbu, vyznamenání Za vynikající práci, zlatá medaile Československého vyznamenání práce, stříbrná medaile Československého vyznamenání práce, bronzová medaile Československého vyznamenání práce, vyznamenání Za statečnost, Československá medaile za chrabrost před nepřítelem, Československá Jánošíkova medaile, pamětní medaile Řádu slovenského národního povstání, Stříbrná medaile československého vojenského řádu „Za svobodu“, stříbrná Československá vojenská medaile za zásluhy, Bronzová medaile československého vojenského řádu „Za svobodu“ a bronzová Československá vojenská medaile za zásluhy;

b) na pravé straně prsou zleva do prava v tomto pořadí: stříbrná hvězda Řádu 25. února 1948, hvězda I. stupně Československého vojenského řádu Bílého lva „Za vítězství“, zlatá hvězda Československého velitelského řádu Jana Žižky z Trocnova, hvězda II. stupně Československého vojenského řádu Bílého lva „Za vítězství“, stříbrná hvězda Československého velitelského řádu Jana Žižky z Trocnova a Zlatá hvězda československého vojenského řádu „Za svobodu“.

(3) Nosí-li se pouze stužky řádů a vyznamenání, nosí se vždy na levé straně prsou a řadí se zprava do leva v tomto pořadí: stužka Řádu budování socialistické vlasti, stříbrné hvězdy Řádu 25. února 1948, hvězdy I. stupně Československého vojenského řádu Bílého lva „Za vítězství“, zlaté hvězdy Československého velitelského řádu Jana Žižky z Trocnova, Řádu Republiky, Řádu Práce, stříbrné medaile Řádu 25. února 1948, hvězdy II. stupně Československého vojenského řádu Bílého lva „Za vítězství“, stříbrné hvězdy Československého velitelského řádu Jana Žižky z Trocnova, bronzové medaile Řádu 25. února 1948, kříže Československého vojenského řádu Bílého lva „Za vítězství“, Zlaté hvězdy československého vojenského řádu „Za svobodu“ a stužky ostatních řádů a vyznamenání ve stejném pořadí jako řády a vyznamenání in natura (odstavec 2 písm. a)).

Článek III

Řád budování socialistické vlasti (dále jen „řád“) lze propůjčit i po smrti; v takovém případě se řád a doklady doručí rodině vyznamenaného.

Článek IV

Zemře-li vyznamenaný, ponechávají se řád a doklady jako památka jeho rodině; nikdo z rodiny jej však nesmí nosit. Není-li nikoho z rodiny zesnulého, buďte řád a doklady vráceny úřadu předsednictva vlády.

Článek V

(1) Dopustí-li se vyznamenaný jednání, které ho činí nehodným řádu, nebo vyšly-li dodatečně najevo skutečnosti, svědčící o tom, že mu byl řád propůjčen nezaslouženě, řád ztrácí.

(2) Jakmile ztrátu vysloví komise zřízená podle § 9 odst. 2 zák. č. 247/1949 Sb., buďte řád a doklady ihned vráceny úřadu předsednictva vlády.

(3) Úřadu předsednictva vlády buďte vráceny řád a doklady, které ztratil odsouzený při ztrátě čestných práv občanských, vyslovené soudem.

Článek VI

(1) V případě ztráty, odcizení a pod. může úřad předsednictva vlády vydat náhradní řád a doklady za úhradu, kterou sám stanoví.

(2) Ztrátu a odcizení je vyznamenaný povinen ohlásit neprodleně úřadu předsednictva vlády.

(3) Řád je nezcizitelný.

Článek VII

(1) Řád lze propůjčit i

a) souboru osob, které tvoří pracovní nebo jiný kolektiv. K převzetí řádu a dokladů zvolí kolektiv ze svého středu delegaci;

b) vojenskému útvaru, útvaru Sboru národní bezpečnosti nebo jinému podobnému útvaru. K převzetí řádu a dokladů určí delegaci velitelství útvaru; dekorování se provádí zpravidla před nastoupeným útvarem;

c) podnikům, ústavům a státním orgánům nebo jejich symbolům. K převzetí řádu a dokladů určí delegaci příslušný orgán.

(2) Při zániku vyznamenaného souboru osob nebo vyznamenaného útvaru, podniku nebo ústavu buďte řád a doklady vráceny úřadu předsednictva vlády.

Článek VIII

Věci řádu spravuje předseda vlády.

Vyobrazení k vládnímu nařízení č. 14/1953 Sb.

Řád budování socialistické vlasti

Řád budování socialistické vlasti

Přesunout nahoru