Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 109/1953 Sb.Vládní nařízení, kterým se doplňuje vládní nařízení č. 37/1953 Sb., o způsobu a lhůtách předkládání reklamací při dodávkách nekvalitních a nekompletních výrobků a výrobků, které neodpovídají státním standardům, normám a technickým podmínkám, a o majetkových sporech při nevyhovění reklamacím

Částka 61/1953
Platnost od 31.12.1953
Účinnost od 16.05.1953
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

109.

Vládní nařízení

ze dne 8. prosince 1953,

kterým se doplňuje vládní nařízení č. 37/1953 Sb., o způsobu a lhůtách předkládání reklamací při dodávkách nekvalitních a nekompletních výrobků a výrobků, které neodpovídají státním standardům, normám a technickým podmínkám, a o majetkových sporech při nevyhovění reklamacím

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 41 odst. 2 písm. e) zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákona o pětiletém plánu):


Čl. 1

Vládní nařízení č. 37/1953 Sb. se doplňuje tímto dalším ustanovením, které se vkládá za § 38:

"§ 38 a

Ustanovení tohoto nařízení se nevztahují na úsek zahraničního obchodu. Způsob a lhůty předkládání reklamací při dodávkách nekvalitních a nekompletních výrobků pro vývoz a z dovozu se řídí ustanoveními podrobných odběrních podmínek pro vývozní zboží a podrobných odběrních podmínek pro dovážené zboží, vydaných ministrem zahraničního obchodu v dohodě se zúčastněnými ministry."


Čl. 2

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 16. května 1953; provede je ministr zahraničního obchodu v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Dr. Dolanský v. r.

Dvořák v. r.

Přesunout nahoru