Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 101/1953 Sb.Zákon o přechodné úpravě promlčení některých peněžitých pohledávek

Částka 59/1953
Platnost od 31.12.1953
Účinnost od 31.12.1953
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

101.

Zákon

ze dne 22. prosince 1953

o přechodné úpravě promlčení některých peněžitých pohledávek.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1.

(1) Peněžité pohledávky z poměrů občanskoprávních, u nichž v den, kdy tento zákon nabude účinnosti, probíhá promlčecí doba aspoň tříletá, nepromlčí se před uplynutím roku 1955.

(2) Peněžité pohledávky z poměrů občanskoprávních, u nichž skončila promlčecí doba aspoň tříletá v době od 1. ledna 1949 do dne, kdy tento zákon nabude účinnosti, lze uplatnit do konce roku 1955, ačli tomu již nebrání pravomocné rozhodnutí.

§ 2.

Ustanovení § 1 nelze užít pro pohledávky na úhradu osobních potřeb podle zákona, pro pohledávky z poměru pracovního, pro nároky z poměrů směnečných a pro pohledávky z právních poměrů upravených zákonem č. 99/1950 Sb., o hospodářských smlouvách a státní arbitráži, a předpisy podle něho vydanými.

§ 3.

K započtení proti pohledávkám, jichž uplatnění umožňuje tento zákon, hodí se i pohledávky promlčené v době od 1. ledna 1949 do konce roku 1955. Tím nejsou dotčena zvláštní ustanovení, vylučující započtení pohledávek proti státu.


§ 4.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr spravedlnosti v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Zápotocký v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Dr. Škoda v. r.

Přesunout nahoru