Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 88/1952 Sb.Zákon o materiálním zabezpečení příslušníků ozbrojených sil

Částka 39/1952
Platnost od 23.12.1952
Účinnost od 01.01.1953
Zrušeno k 01.11.1992 (480/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

88.

Zákon

ze dne 12. prosince 1952

o materiálním zabezpečení příslušníků ozbrojených sil

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

Základní ustanovení

Pracující lid poskytuje příslušníkům ozbrojených sil materiální zabezpečení, jaké vyžaduje plnění uložených jim úkolů při obraně nezávislosti Československé republiky a jejího lidově demokratického zřízení.

§ 2

Rozsah platnosti zákona

Tento zákon se vztahuje na příslušníky ozbrojených sil v činné službě a na žáky škol ozbrojených sil.

§ 3

Počty ozbrojených sil

(1) Pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak, určuje v jednotlivých složkách ozbrojených sil počty jejich příslušníků podle funkcí a hodností příslušný ministr v rámci poskytnutých rozpočtových prostředků.

(2) Příslušníky ozbrojených sil z povolání lze přijímat jen v rámci počtů uvedených v odstavci 1 a za podmínek stanovených příslušným ministrem.

§ 4, § 5zrušeno

§ 6

Náležitosti příslušníků ozbrojených sil

(1) Příslušníci ozbrojených sil mají nárok na peněžní a naturální náležitosti.

(2) Peněžní náležitosti jsou

a) služné,

b) zvláštní peněžní náležitosti,

c) náhrady při odvelení, přemístění a přestěhování,

d) výchovné a jiné sociální dávky.

(3) Podmínky nároku na náležitosti a jejich výši stanoví příslušný ministr, u služného zejména podle zastávané funkce, odpovědnosti spojené s jejím výkonem (funkční plat), podle hodnosti (hodnostní plat) a délky služby v ozbrojených silách (výsluha let); u zvláštních peněžních náležitostí podle povahy služby, její nebezpečnosti a zvýšené námahy spojené s jejím výkonem. U naturálních náležitostí stanoví též jejich druh.

(4) Jednorázové peněžní výpomoci může příslušný ministr poskytnout jen v mimořádných, zvlášť odůvodněných případech.

§ 7

Promlčení nároku na náležitosti

Nárok na všechny náležitosti se promlčuje ve třech letech ode dne vzniku nároku; nárok na jednotlivé měsíční částky výchovného se promlčuje v jednom roce.

§ 8

Zdanění peněžních náležitostí

Dani ze mzdy je podrobeno jen služné příslušníků ozbrojených sil z povolání, důstojníků základní služby a důstojníků v záloze povolaných do činné služby; přitom se zdanění řídí všeobecnými zásadami.

§ 9

Vynětí z exekuce

(1) O exekuci na služné a výchovné platí obecné předpisy o exekuci na plat; ostatní náležitosti jsou z exekuce vyňaty.

(2) Pokud podle odstavce 1 není přípustná exekuce, není přípustné ani dobrovolné zastavení nebo postoupení nároku.

§ 10

Administrativní srážky

Pohledávky státu vzniklé ze služebního poměru nebo se zřetelem k němu lze uhrazovat administrativními srážkami ze služného bez zřetele na předpisy o exekuci; tyto pohledávky se uhradí přednostně před všemi ostatními vyjma nároku na úhradu osobních potřeb podle zákona. Podrobnosti upraví příslušný ministr.

§ 11

Náhradové řízení

(1) Za škodu, kterou způsobil státu příslušník ozbrojených sil na majetku ozbrojených sil, lze uložit náhradu podle předpisů, které vydá příslušný ministr. O náhradě škody rozhoduje orgán určený příslušným ministrem; jeho rozhodnutí je vykonatelné soudní exekucí.

(2) Způsobil-li příslušník ozbrojených sil škodu trestným činem, rozhoduje o náhradě škody soud podle obecných předpisů.

§ 12

Jiné součásti materiálního zabezpečení

Materiálním zabezpečením se též rozumí péče o ubytování, preventivní a léčebná péče, ozdravovací a zotavovací péče, které jsou upraveny zvláštními předpisy.


§ 13

Zrušení dosavadních předpisů

Platnosti pozbývají všechny předpisy, které tomuto zákonu odporují, zejména zákon č. 200/1949 Sb., o platových poměrech příslušníků ozbrojených sborů, a § 9 zákona č. 85/1950 Sb., o opatřeních souvisících s úpravou kázeňského práva příslušníků ozbrojených sborů.


§ 14

Účinnost a provedení

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1953; provedou jej ministři národní obrany, národní bezpečnosti a vnitra v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

arm. gen. Dr. Čepička v. r.

arm. gen. Bacílek v. r.

Nosek v. r.

Přesunout nahoru