Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 51/1952 Sb.Vládní nařízení o poskytování preventivní a léčebné péče vojenským a válečným poškozencům a obětem války a fašistické persekuce

Částka 30/1952
Platnost od 07.11.1952
Účinnost od 01.01.1953
Zrušeno k 01.07.1966 (20/1966 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Obsah

51.

Vládní nařízení

ze dne 23. září 1952

o poskytování preventivní a léčebné péče vojenským a válečným poškozencům a obětem války a fašistické persekuce

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 16 odst. 3 zákona č. 103/1951 Sb., o jednotné preventivní a léčebné péči:


§ 1

(1) Stát poskytuje bezplatně preventivní a léčebnou péči těmto poživatelům důchodů podle zákona č. 164/1946 Sb., o péči o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce:

a) invalidům, u nichž bylo stanoveno snížení výdělečné schopnosti alespoň na 45 %, a jejich rodinným příslušníkům, za něž se pokládají osoby uvedené v § 54 zákona o národním pojištění,

b) ve zvláště odůvodněných případech též ostatním poživatelům důchodů podle zákona č. 164/1946 Sb., pokud se nemohou začlenit do práce.

(2) Osobám uvedeným v odstavci 1 se poskytuje bezplatně preventivní a léčebná péče v rozsahu věcných dávek poskytovaným důchodcům podle zákona o národním pojištění, pokud nemají na tyto dávky nárok již podle jiných předpisů.

(3) Protézy nebo jiné orthopedické pomůcky potřebné ke zmírnění nebo odstranění následku poškození, příslušenství těchto protéz nebo pomůcek a jejich opravy poskytuje stát bezplatně invalidům, u nichž bylo stanoveno snížení výdělečné schopnosti alespoň na 25 %, v dosavadním rozsahu.

§ 2

(1) Preventivní a léčebná péče podle § 1 odst. 1 a 2 se poskytuje ve zdravotnických zařízeních státu na poukázky, které vydávají místní národní výbory příslušné podle místa bydliště.

(2) Protézová péče podle § 1 odst. 3 se poskytuje na průkazy, které vydává Státní úřad důchodového zabezpečení.

§ 3

Podrobnosti stanoví ministerstvo zdravotnictví v dohodě s ministerstvem národní obrany a Státním úřadem důchodového zabezpečení.


§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1953; provede je ministr zdravotnictví v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Dr. Dolanský v. r.

Plojhar v. r.

Přesunout nahoru