Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 49/1952 Sb.Vládní nařízení o zvláštním příspěvku k důchodům z důchodového zabezpečení v roce 1952

Částka 29/1952
Platnost od 10.10.1952
Účinnost od 01.12.1952
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

49.

Vládní nařízení

ze dne 23. září 1952

o zvláštním příspěvku k důchodům z důchodového zabezpečení v roce 1952

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 6 odst. 3 zákona č. 102/1951 Sb., o přebudování národního pojištění:


§ 1

(1) K výchovnému nebo k příplatkům na děti vypláceným k důchodům z důchodového zabezpečení (§ 6 zák. č. 102/1951 Sb.), na něž příjemci mají nárok v prosinci 1952, se poskytne zvláštní příspěvek ve výši rodinných přídavků.

(2) Zvláštní příspěvek se dále poskytne k důchodům z důchodového zabezpečení, na něž poživatelé mají nárok v prosinci 1952, jestliže důchod nebo úhrn důchodů poživatele nepřevyšuje částku 1 500 Kčs měsíčně. Sejde-li se v jedné osobě několik důchodů, k nimž by náležel zvláštní příspěvek, vyplatí se jen ten příspěvek, který z nich je nejvyšší.

(3) Důchodem se rozumí částka důchodu bez výchovného, příplatku na děti, příplatku ošetřovacího nebo slepeckého a bez zvýšení pro bezmocnost, avšak spolu s případným zvýšením z pensijního nadlepšení jakékoliv povahy.

(4) Zvláštní příspěvek k důchodům činí:

a) k sirotčím důchodům a k sociálnímu důchodu sirotků 190 Kčs;
b) k důchodům rodičů a jiných pozůstalých kromě vdov a družek  300 Kčs;
c) k ostatním důchodům včetně důchodů vdov a družek  500 Kčs.

§ 2

(1) Zvláštní příspěvky nenáleží:

a) k důchodu manželky;

b) k důchodu úrazovému, není-li úrazem snížena výdělečná schopnost alespoň o 50 %; k invalidnímu důchodu podle zákona č. 164/1946 Sb., o péči o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce, a k příplatkům na děti vypláceným k tomuto důchodu, není-li snížena výdělečná schopnost alespoň o 45 %;

c) k důchodům sirotčím, je-li na oprávněné dítě vyplácen rodinný přídavek;

d) osobám, kterým se vyplácejí důchody do ciziny.

(2) Zvláštní příspěvek podle § 1 odst. 2 nenáleží důchodcům výdělečně činným v době od 1. září 1952.

(3) Plyne-li do společné domácnosti více důchodů z důchodového zabezpečení několika členům rodiny, náleží zvláštní příspěvek jen tehdy, jestliže úhrn všech důchodů nepřevyšuje částku 2 500 Kčs měsíčně; příspěvek se pak vyplatí jen tomu členu domácnosti, kterému náleží příspěvek nejvyšší. Při zjišťování hranice 2 500 Kčs měsíčně se nepřihlíží k důchodu sirotků.

§ 3

Zvláštní příspěvky neprávem přijaté může jejich plátce odečíst od jiných dávek, na něž má příjemce vůči němu nárok.

§ 4

Ustanovení tohoto nařízení se použije obdobně na dary a platy poskytované podle volné úvahy z prostředků důchodového zabezpečení.


§ 5

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1952; provede je předseda vlády.


Zápotocký v. r.

Přesunout nahoru