Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 39/1952 Sb.Vládní nařízení o zákazu přijímání pracovníků do zaměstnání, kteří nemají řádně rozvázán předchozí pracovní poměr

Částka 22/1952
Platnost od 01.09.1952
Účinnost od 01.09.1952
Zrušeno k 01.01.1966 (65/1965 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

39.

Vládní nařízení

ze dne 29. července 1952

o zákazu přijímání pracovníků do zaměstnání,kteří nemají řádně rozvázán předchozí pracovní poměr

Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu):


§ 1

(1) Národní, komunální a družstevní podniky, úřady a orgány státní správy, národní výbory, jiné socialistické a právnické osoby, jakož i sdružení a zařízení (dále jen "podniky") smějí přijmout pracovníka do zaměstnání, jen prokáže-li záznamem v občanském průkazu, že jeho bezprostředně předchozí pracovní (učební) poměr byl řádně rozvázán, po případě, jde-li o žáka odborného učiliště nebo školy závodního výcviku podle zákona č. 110/1951 Sb., o státních pracovních zálohách, že jeho školení předčasně skončilo.

(2) Podniky smějí přijmout osoby, které nemají v občanském průkazu příslušné záznamy o pracovním poměru, do zaměstnání, jen prokáží-li tyto osoby svoje zaměstnání nebo činnost v poslední době potvrzením, které za tím účelem vydá místní národní výbor příslušný podle bydliště. Absolventi škol druhého a třetího stupně, kteří po skončení školní docházky po prvé vstoupí do pracovního (učebního) poměru, prokáží svoji činnost školním vysvědčením.

(3) Záznamy v občanských průkazech o počátku a řádném skončení pracovního (učebního) poměru provádějí podniky.

§ 2

(1) Pracovník nemusí prokazovat rozvázání pracovního (učebního) poměru podle ustanovení § 1 odst. 1 ani svoji činnost v poslední době podle ustanovení § 1 odst. 2, jde-li o přijetí do vedlejšího zaměstnání nebo do zaměstnání přechodného, které netrvá déle než čtyři týdny.

(2) Brigádník vyslaný podnikem se souhlasem příslušného okresního národního výboru na dlouhodobou brigádu nemusí rovněž prokazovat rozvázání pracovního poměru podle ustanovení § 1 odst. 1.

(3) Podnik, který vyslal zaměstnance na dlouhodobou brigádu, smí jej přijmout po jejím skončení zpět do zaměstnání, jen prokáže-li zaměstnanec záznamem v občanském průkazu, že jeho pracovní poměr na brigádě byl řádně ukončen; jiný podnik smí jej přijmouti do zaměstnání, jen prokáže-li zaměstnanec záznamem v občanském průkazu, že jeho pracovní poměr na brigádě i pracovní poměr s podnikem, který jej vyslal, byl řádně ukončen.

§ 3

Vedoucí podniku nebo jím pověřený zaměstnanec, který neplní povinnosti uložené mu podle ustanovení §§ 1 a 2, bude potrestán podle ustanovení trestního zákona správního, pokud nejde o čin přísněji trestný.

§ 4

Ustanovení tohoto nařízení se nevztahují na příslušníky ozbrojených sborů.


§ 5

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 1952; provedou je všichni členové vlády.


Gottwald v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Široký v. r.

Kopecký v. r.

Fierlinger v. r.

Krajčír v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Krosnář v. r.

Bacílek v. r.

Málek v. r.

Bílek v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

arm. gen. Dr. Čepička v. r.

Nepomucký v. r.

Dr. Gregor v. r.

Dr. Neuman v. r.

Harus v. r.

Nosek v. r.

Dr. Havelka v. r.

Plojhar v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Pokorný v. r.

Jonáš v. r.

Pospíšil v. r.

Kabeš v. r.

též za ministra-předsedu státního úřadu plánovacího

Ing. Púčika

Dr. Rais v. r.

Smida v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Kliment v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Přesunout nahoru